28/01/2019

Enhetsleder teknisk drift og forvaltning

 • Frogn kommune
Bygg og anlegg Eiendom Ledelse Vedlikehold - Drift

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 01.03.2019

Vil du være med i vårt lederteam?

Er du en resultatorientert og serviceinnstilt leder med kompetanse innenfor ulike fagområder som plan, eiendom, miljø og teknisk drift? Da kan du få en sentral rolle i utviklingen av vår kommune!

Frogn kommune er en dynamisk og utviklingsorientert organisasjon. Vi søker nå nye ledere som har lyst på nye utfordringer i et hyggelig og ressurssterkt lokalsamfunn ved Oslofjorden. Våre verdier er engasjement, respekt, profesjonalitet og raushet. 

Vi har i dag to ledige stillinger:

 • Kommunalsjef

 • Enhetsleder teknisk drift og forvaltning 

Enhetsleder teknisk drift og forvaltning  

Enhetsleder er med i kommunenes enhetsledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået. Enhetsledere i Frogn har ansvar for helheten og enheten. Når det gjelder enheten, har enhetsleder personal- økonomi- fag- og resultatansvar. Enhet for teknisk drift og forvaltning jobber tett på innbyggere, politikere og øvrige deler av kommunens administrasjon. Enheten har en viktig funksjon i innbyggernes hverdag gjennom kommunalteknisk forvaltning (vei, vann, avløp, renovasjon, parkering, idrettsanlegg og havner m.v.), drift av kommunaltekniske anlegg, idrett, utbyggingsavtaler, privat avløpsanlegg, byggesaker etter plan- og bygningsloven, geodata, kart og oppmålingssaker. 

Enhetsleder for teknisk drift og forvaltning har: 

 • Relevant erfaring fra ett eller flere av enhetens fagområder og relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis ingeniørbakgrunn 

 • Solid ledererfaring (gjerne kommunal) og dokumenterte resultater innenfor ansvarsområdet 

 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid

 • Prosjekt-/utredningskompetanse og evne til å se helhet og sammenheng 

 • Kjennskap til aktuelt lovverk 

 • God rolleforståelse i samspillet mellom politikk, administrasjon og fag 

 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og samarbeidsevner 

 • Gode kommunikasjonsevner og god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet

 • Godt humør, evne til lagspill, til å utvikle medarbeidere og å skape arbeidsglede og resultater 

Vi tilbyr:

 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter 

 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver 

 • Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling 

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere 

 • Konkurransedyktige betingelser og lederavtale med rådmannen

 • Aktivt bedriftsidrettslag

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  

Lønns og arbeidsvilkår etter nærmere avtale. 

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt rådmann Harald Karsten Hermansen, mob. 926 00 794. 

 

INFORMASJON RUNDT SØKNADEN
Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se www.frogn.kommune.no. PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00. 

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå