28/01/2019

VA overingeniør - kommunalteknisk område

  • Sola kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 18.02.2019

Sola kommune har ledig fast 100 % stilling (37,5 t/u) som overingeniør.

Vi søker etter en ressursperson som har kompetanse/erfaring og stor interesse for fagområdet kommunalteknisk infrastruktur.

Arbeidssted

Solakrossvegen 18, 4050 Sola

Arbeidsoppgaver

Prosjektering og anbudsutarbeidelse. 
Gjennomføring av offentlige anskaffelser. 
Drift- og vedlikeholdsplanlegging.
Saksbehandling innen virksomhetens fagområde. 
Annet arbeid kan også tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

Sivilingeniør/ingeniør innen fagområdet kommunalteknikk (teknisk planlegging/ anleggsteknikk).
Erfaring innen kommunalteknisk infrastruktur, enten ved å ha arbeidet i kommune, VA-rådgivningsfirma eller større entreprenørfirma i den senere tid.
Gode datakunnskaper.
I tillegg kreves flytende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre. 
Interesse for og erfaring fra fagområdene vei, vann og avløp.
Det legges stor vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

Sola kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk
Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad sendes

Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling"

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.

Kontakter
Rune Hatteberg
Kommunalteknisk sjef
E-post Rune.Hatteberg@sola.kommune.no 
Mobil 91167656
Arbeid 51 65 31 46

Jan Arvid Jakobsen
Seksjonsleder VVA
E-post jan.jakobsen@sola.kommune.no 
Mobil 90165825

Ansettelsesform

Fast

Søk nå