24/01/2019

Sommerjobb - gjør noe for andre!

 • Åmot kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

amotkommune_top.jpg
SØKNADSFRIST: 24.02.2019

Sektor Helse og Velferd søker etter sommervikarer innenfor helsesektoren i Åmot kommune. 

Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, legesekretærer, vernepleiere, aktivitører, institusjonskokk og assistenter.

Videre er vi spesielt interessert er vi i deg som er student innenfor relevante utdanninger, eksempelvis sykepleie, vernepleie og sosionom. Er du under utdanning til helsefagarbeider, ja da ber vi deg også lese videre. Vi har forresten egen lønnsplassering for sykepleiestudenter. Er du ufaglært, fint om du også leser videre, da vi har ulikt behov for kompetanse hos våre vikarer.

 • De periodene vi trenger deg er ukene 26-33 i 2019. Vi søker fortrinnsvis etter ferievikarer som kan arbeide i store deler av nevnte periode.

Vi har et bredt spekter av brukere. Vi søker sommervikarer innenfor sykehjem, dagavdeling, kjøkken, hjemmetjenester, legekontor og bofellesskap. Arbeidsdagen vår er utfordrende og spennende. Du må kunne jobbe like godt selvstendig som i et team. Vi har, og verdsetter vårt gode arbeidsmiljø høyt.

​​ ​ Stilling Sommervikarer ​ Stillingstype/-prosent ​Vikarer ​ Søknadsfrist ​24.02.2019 ​ Vi søker deg som
 • Har lyst til å jobbe med mennesker
 • Liker å jobbe i en travel hverdag
 • Er initiativrik, lojal og fleksibel
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vil arbeide for å gjøre hverdagen god for andre
 • Arbeider etter oppsatte fagprosedyrer og miljøtiltak
 • Er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.


​ Krav til stillinger

 

 

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • ​Serviceinnstilt, og gjør de oppgaver som ligger til arbeidshverdagen.
 • Over 18 år
 • For stilling i hjemmebasert omsorg er det krav om førerkort klasse B
 • Kan fremvise tilfredsstillende politiattest (aktuelle kandidater får tilsendt skjema for oversendelse)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig på godt nivå (tilsvarende Bergenstest) 


 • Utdanning/gjerne studenter innenfor relevant helse - og sosialfaglig utdanning
 • Erfaring innenfor pleie og omsorgstjenester

Generelt felles for alle stillinger
 • ​Arbeidstid er turnus med arbeid på helg. Det bes om at det oppgis i søknaden når du kan arbeide fra og til, og på hvilket tjenestested du ønsker å arbeide.

Personlig egnethet og skikkethet vil bli tillagt stor vekt.

​ Annet Åmot kommune publiserer ledige stillinger på sin hjemmeside, www.amot.kommune.no . ​ Vår ref ​19/125

​ ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.  Elektronisk søknad ​ Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​ Kontaktperson(er)
 • Tjenester i Hjemmet Rena: Silje Sørensen-Sundsrud, Tlf 48 88 32 11,

siso@amot.kommune.no 

 • Tjenester i Hjemmet Osen: Siw Thingstad, Tlf 47 47 24 77,

sith@amot.kommune.no 

 • Ryslingmoen 3. etg og Deset-tunet sykehjem: Mona Løvlien Tlf 48 88 35 02, msl@amot.kommune.no 
 • Ryslingmoen 2. Etg: Tina Nordseth, tlf 47 45 96 07,

tien@amot.kommune.no 

 • Enhetsleder institusjoner og spesialiserte tjenester: Astrid Bekken, tlf 90 63 91 39 asb@amot.kommune.no 
​ Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. ​ Organisasjon Åmot kommune ligger i Østerdalen ca. 20 mil fra Oslo og ca.30 mil fra Trondheim. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels- og servicesenter. Åmot kommune er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og birkebeinerarrangementene. Kommunen har over 400 fast ansatte. Kommunen har gode arenaer for idrett og kulturliv samt gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

Ansettelsesform

Ferievikar

Søk nå