23/01/2019

Sommerjobb i Ibestad - Ferievikarer 2019

 • Ibestad kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

ibestad.jpg
SØKNADSFRIST: 01.06.2019

FERIEVIKARER 2019


I forbindelse med avviklingen av årets sommerferie, trenger vi kvalifiserte vikarer i alle våre helse- og omsorgsenheter. Vår ferieavvikling skal skje i perioden uke 25 – 33. Som søker må du angi eksakt i hvilket tidsrom du ønsker jobbe. Angi også prioritert område du vil jobbe på. HSO-TJENESTEN Det søkes om sommervikarer til turnusarbeid /helgevakter på følgende arbeidsområder:

 • Ibestad sykehjem: (3-delt turnus med vakter dag, aften, natt, hverdager og helger)
 • Hjemmesykepleien: (3-delt turnus og langvakter)
 • Miljøarbeidertjenesten: (2 – delt turnus, lang vakter og døgnvakter/ medlever og helg)
 • Hjemmehjelp: (renhold, dagtid uten helgevakter)
 • Kjøkkentjeneste, Ibestad sykehjem: (dagvakter + helgevakter)
 • Personlig assistentordning: (ikke helgevakt)
 • Helsesekretær: (dagvakter/ikke helgevakter)

IBESTAD BOFELLESSKAP
Ibestad bofellesskap yter omsorg for enslige mindreårige flyktninger i alderen 13 – 20 år. Ungdommene bor i bofellesskap og i selvstendige leiligheter. Det ytes døgnkontinuerlig omsorg for ungdommene. Det søkes om sommervikarer til flere ulike turnusordninger:

 • Todelt turnus med vakter dag og aften og helg
 • Langvakter med arbeid dag og aften/natt og helg
 • Døgnvakter/medlever og helg

Bofellesskapet disponerer egne biler.

KVALIFIKASJONSKRAV FOR ALLE STILLINGENE:

 • Utdanning/praksis innenfor helse og sosial.
 • Førerkort klasse B (Hjemmetjeneste og bofelleskap).
 • Relevant erfaring er ønskelig.

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav om minimum Norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Politiattest
Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. 

Personlige egenskaper

 • Kommunen som arbeidsgiver vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kolleger
 • Pålitelighet, punktlighet, fleksibilitet og serviceinnstilling
 • God samarbeidsevner med kollegaer og beboere/brukere
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger ved: 
HSO HSO-leder Anita Dahl Solbakken Tlf 909 66 923 
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Anne Nordhaug Tlf 482 10 721 
Avdelingsleder sykehjemmet Hilde Danielsen Tlf 468 60 357
Avdelingsleder miljøarbeidertjenesten Kirstin Johansen Tlf 909 12 988 

Bofellesskapet:
Enhetsleder Aina Brox Mathisen Tlf 940 59 960 

Felles for alle stillinger:
Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad med CV, referanse og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 HAMNVIK
eller på e-post til: postmottak@ibestad.kommune.no 

Ansettelsesform

Ferievikar

Søk nå