10/01/2019

Ledig hjemmel for fastlege ved Nesbyen legesenter

  • Nes kommune i Buskerud
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.01.2019

Vår kvinnelige kollega har bestemt seg for å flytte tilbake til Danmark. Det er derfor ledig fastlege-hjemmel med tiltredelse snarest. Det er godt miljø for læring ved senteret, og en eventuell spesialistkandidat vil kunne få tett og god veiledning av erfarne leger samt høyt kvalifisert hjelpepersonell. Senteret er godt utstyrt med WinMed 3 journalsystem og tilknytning til Norsk helsenett.

Nesbyen legesenter har fire fastlege-praksiser samt turnuslege/LIS1. I kommunen finnes også en fastlege med egen praksis i eget legekontor. Den enkelte fastlege driver sin egen praksis som enkeltmannsforetak eller AS. Kommunen eier og driver legesenteret, og har avtale med legene om betaling av leie i forhold til listestørrelse. Legene på senteret har 8.2-avtale, med muligheter for god inntjening selv om listestørrelsen til den ledige hjemmelen for tiden har ledig kapasitet.

Kommunen har en 6-delt legevakt fra kl. 15.30 til 23.00 på alle hverdager samt helg og helligdager fra 08.00 til 23.00. Storlegevakt i Hallingdal er lokalisert ved Hallingdal Sjukestugu i Ål kommune fra kl. 23.00 til 08.00. Det er 1 time og 20 minutter til nærmeste sykehus som er Ringerike.

Nesbyen legesenter har et godt utstyrt laboratorium, røntgen/gipsestue, ultralyd og akuttrom i en samlokalisering med ambulansetjenesten. For øvrig er legesenteret samlokalisert med helsestasjonen, NAV, fysioterapitjenesten, jordmor og naprapat. Fastlegen har plikt og rett på 20 % offentlig tid. For tiden er hjemmelen knyttet til stilling som sykehjemslege i godt utrustet korttids/rehabiliteringsavdeling, der de fleste pasienter som ikke skal på sykehus kan legges inn for behandling lokalt. Kommunen har og godt utbygd hjemmebasert omsorg samt høy kompetanse for mennesker med demens.

I tillegg er kommunen med i et interkommunalt samarbeid ved intermediær avdeling, lokalisert ved Hallingdal sjukestugu, i Ål kommune.

Kvalifikasjoner

Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig, og det er ønskelig at søkerne har en spesialistutdanning innen allmennmedisin, erfaring fra allmennpraksis eller relevant sykehustjeneste. Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse. Kopi av vitnemål og attester framlegges ved eventuelt intervju. 

Søknadsfrist: 25. januar.

Søknad med CV og referanser sendes til e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til tjenesteleder i helse og omsorg, Randi Torgersen, e-post: Randi.Torgersen@nes-bu.kommune.no eller telefon 917 58 340.

Nøkkelord: Nes facebook

Ansettelsesform

Fast

Søk nå