10/01/2019

Rektor Loen skule og barnehage 100 % fast stilling

  • Stryn kommune
Barnehage Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 15.02.2019

Loen skule og barnehage

ligg sentralt i Loen . Skulen, SFO og barnehage hadde i 2018 eit samla bruttobudsjett på 14 mill., og hadde i alt ca 20 årsverk fordelt på 23 tilsette. 

Arbeidsområde:

 Stillinga som rektor ved Loen skule og barnehage inneber fagleg og økonomisk ansvar for drift av skule, SFO og barnehage. Rektor har personalansvar for alle tilsette.  

Kvalifikasjonar for stillinga:

  • Krav om godkjend lærarutdanning og i tillegg ynske om  økonomisk/administrativ utdanning.

  • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

  • Datakunnskap 

Vi kan tilby:

  • Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø

  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse  

For stillinga gjeld:

  • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter avtale

  • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato 

Attestar og vitnemål må skannast inn og sendast inn samstundes med søknaden.  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Hilde Lødøe
tlf: 57874751

Ansettelsesform

Fast

Søk nå