10/01/2019

Allmennlærar ved Davik oppvekst

  • Bremanger kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.01.2019

Vi har ledige ei fast 100% stilling som allmennlærar frå hausten 2019. 

Fagynskjer: Kroppsøving og realfag.
Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje.


Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar:
• Ha gode samarbeidsevner
• Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet
• Vere engasjert til det beste for elevane

Gode norskkunnskapar vert vektlagt.

Bremanger kommune lønnar alle nyutdanna lærarar 25 000 kroner over minsteløn.

 Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Helge Bakke 
mob: 95985264

Ansettelsesform

Fast

Søk nå