10/01/2019

Miljøarbeider 30 % vikariat

  • Rennebu kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.01.2019

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidssted p.t psykisk helse/tjeneste for funksjonshemmede

Vikariat i 30% som miljøarbeider

Vi søker

Miljøarbeider i 30 % vikariat fra 01.02.2019 - 01.02.2020. Muligheter for oppdeling av stillingen dersom dette viser seg hensiktsmessig

Hovedarbeidsområder

Tilrettelegging og oppfølging av brukere som bor hjemme.
Psykisk helse, rus og/eller andre utfordringer 
Praktisk bistand opplæring. Aktivisering.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pårørende, medarbeidere og øvrige samarbeidspartnere.
Mannlige søkere prioriteres.
Stillingene krever politiattest.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier 

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving 
Lønn etter avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. 

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontakter

Navn: Hanne Kristin Rise
Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede
E-post: hanne.rise@rennebu.kommune.no
Arbeid: 72402510

Navn: Mona S Berge Sunnset
Tittel: psykiatrisk sykepleier
E-post: mona.sunnset@rennebu.kommune.no 

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå