10/01/2019

Enhetsleder omsorg Høvåg, 2. gangs utlysning

 • Lillesand kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.02.2019

Lillesand kommune har ledig fast 100% stilling som enhetsleder for omsorg Høvåg. Høvågheimen bo- og aktivitetssenter har fire sykehjemsavdelinger og er base for hjemmetjenesten. Høvågheimen er også et samlingssted for mange av bygdas eldre, og aktivitetstilbudet er i stor grad drevet av lag og foreninger i samarbeid med ansatte. Enheten er nylig sertifisert som Livsgledesykehjem.    Lillesand kommune arbeider med ny plan for helse og omsorg og vi har stort fokus på hvordan kommunen kan rustes for å møte framtidens utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene. Vi er opptatt av samskaping med innbyggerne. Vi er i gang med spennende utviklingsarbeid på mange områder, blant annet innen velferdsteknologi, demensomsorg og tidlig innsats overfor eldre. Vi vil også arbeide med organisering av framtidas omsorgstjeneste og ny enhetsleder vil være sentral i dette utviklingsarbeidet.     Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Dagtid.   Formålet med stillingen:  Enhetsleder arbeider etter mål og strategier gitt i kommuneplanen, styringssystemet for Lillesand kommune og andre relevante styrings- og plandokumenter.    Enhetsleder bidrar til å utvikle enheten etter moderne prinsipper for organisering og samhandling.  Enhetsleder er løsningsfokusert i kommunikasjonen med samarbeidspartnere.    Ansvarsområde/hovedoppgaver: 

 • Personal-, økonomi- og fagansvar for enheten 
 • Lede, styre og skape kultur for læring, forbedring og utvikling av tjenester innenfor enheten 
 • Organisasjonsutvikling, fagutvikling og planarbeid 
 • Utvikle stabilt fagmiljø der kompetanseutvikling og læring står sterkt 
 • Internkontroll, tjenesteutvikling, pasientsikkerhet og ressursforvaltning 
 • Budsjettering og rapportering 
 • Bidra til utvikling av et aldersvennlig samfunn 

  Krav til kompetanse: 

 • Minimum fireårig helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet     
 • God kunnskap om relevant lovverk og nasjonale føringer 

  Ønsket kompetanse:

 • Sykepleiefaglig kompetanse 
 • Erfaring fra ledelse 
 • Kunnskap og erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid 
 • Forståelse for bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenesten 
 • Erfaring/utdanning fra innovasjon og organisasjonsutvikling 

  Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer tydelig og samarbeider godt med andre 
 • Du er nytenkende, innovativ og har gjennomføringskraft 
 • Du er en dyktig relasjonsbygger og har romslighet for andre mennesker 
 • Du jobber strukturert og systematisk 
 • Du er trygg og synlig i lederrollen og evner å skape oppslutning og engasjement fra dine medarbeidere 

  Vi ønsker å rekruttere en person som gjerne "går den ekstra mila" for å finne gode løsninger.   Lillesand kommune kan tilby: 

 • Lønn etter avtale og medlemskap i gjeldende pensjonsordning  
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø 

  Spørsmål om stillingen kan rettes til:   Geir Jenssen, telefon 957 44 020 eller Kristin Hognestad, telefon 489 97 363   Søknadsfrist: 02.02.19.   Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.    I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet

Ansettelsesform

Fast

Søk nå