10/01/2019

Sakshandsamar i barneverntenesta, vikariat

  • Bremanger kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.02.2019

Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit.

Den som vert tilsett må:

  • ha førarkort kl. B
  • legge fram politiattest av nyare dato
  • kunne nytte norsk munnleg og skriftleg.

 

Bremanger kommune kan tilby: 

  • Løn etter avtale
  • God pensjonsørdning og heildøgns forsikring
  • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar
  • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.  

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Anita Brevik 
mob: +47 95 98 29 39

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå