09/01/2019

Er du vår nye fagleder for jordbruk?

 • Åmot kommune
Landbruk - Skogbruk - Fiske

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.01.2019

Det er ledig 100 % fast stilling som fagleder jordbruk (jordbrukssjef) ved enhet for landbruk i Åmot kommune, med snarlig tiltredelse.   Stillingstype/-prosent: 100 % fast   Arbeidsoppgaver
 • I samarbeid med næringssjefen, fungere som inspirator og pådriver for utvikling av landbruksnæringen i Åmot gjennom å bidra til nytenkning og økt verdiskapning – dette utgjør 50 % av stillingen.
 • Saksbehandling etter landbruksrelaterte lover og forskrifter.
 • Diverse tilskudds- og velferdsordninger i landbruket.
 • Drive faglig veiledning og informasjon.
 • Planlegge, utføre, tilpasse og evaluere kvaliteten på tjenesten innen fagområdet jordbruk.
 • Den som blir tilsatt kan bli tillagt andre oppgaver av enhets- eller sektorleder.

Kvalifikasjoner

 • ​Relevant høgskole og/eller universitets utdannelse på bachelor (minimum 3 års høgskole) eller master nivå.
 • Førerkort klasse B.
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli vektlagt.

Personlig egenskap og ønskelig erfaring

 • Kan du vise til gode resultater i forbindelse med entreprenørskap og næringsutvikling innen landbruk er det en fordel.
 • Innsikt i og erfaring med offentlig administrasjon er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Tillitsskapende og god nettverksbygger.
 • Har engasjement, er kreativ og løsningsorientert.
 • Positiv, selvstendig og samarbeidsvillig.
 • Faglig dyktig.

Vi kan tilby

 • En spennende jobb, med varierte utfordringer.
 • En jobb med gode utviklingsmuligheter.
 • Gode kollegaer, og et godt arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i KLP, en av landets beste pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Vår ref: 19/41

Søknadsskjema

Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Elektronisk søknad via knappen "Søk nå" på denne siden.

Offentlig søkerliste

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

Enhetsleder for landbruk Jesper Engel, tlf. 414 24 115

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå