07/01/2019

Sjukepleiar i Voss kommune

  • Voss kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: Snarast

Ledige stillingar både i institusjon og i heimetenesta, kan også kombinera arbeidsstader.

Ta kontakt for meir informasjon.

Me tilbyr

- Ein trygg og god arbeidsstad med spennande oppgåver
- Mektig natur, ski- og fritidsterreng med aktivitetar frå fjord til fjell
- Ei levande kulturbygd med gode oppvekst- og utdanningsvilkår
- Høve til å påverka eigen arbeidskvardag
- Ein inkluderande arbeidsplass der me legg til rette for fagleg og personleg utvikling
- Stillingsprosent etter eige ynskje
- Gode forsikrings- og pensjonsordningar
- Løn etter kommunalt avtaleverk med rekrutteringstillegg og andre ordningar

Gode ordningar for sjukepleiarar som ynskjer sommarjobb på Voss.

Søknad

Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller takast med ved evt. intervju.

Kontakter

Navn: Elin Øvstedal Tittel: Rådgjevar
E-post: Elin.Ovstedal@voss.kommune.no
Mobil: 95262002

Ansettelsesform

Fast

Søk nå