06/12/2018

Flyplassinspektør

 • Luftfartstilsynet
Luftfart

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 13.01.2018

Arbeidssted: Bodø

Luftfartstilsynet har ledig en fast stilling som flyplassinspektør i fagavdelingen, flyplass- og flysikringsseksjonen. Flyplass og flysikringsseksjonen består av 25 inspektører og ledes av seksjonssjef. Innenfor flyplass-området gjennomfører seksjonen godkjenning og fører tilsyn med ca. 100 flyplasser og helikopterplasser fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør, og bistår også andre myndigheter angående helikopterdekk på skip og på kontinentalsokkelen. Dessuten deltar seksjonen i utarbeidelsen av forskrifter og regelverk relatert til seksjonens fagområder, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen ivaretar også Luftfartstilsynets virksomhet rettet mot rapportering og merking av luftfartshinder. 

Den rette kandidaten kan se frem til en utfordrende jobb med mange spennende oppgaver. Hos oss vil du få jobbe tverrfaglig sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. 

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. 

Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver:

 • Føre tilsyn med flyplasser og helikopterdekk, herunder forberede, gjennomføre og følge opp inspeksjoner
 • Godkjenning av flyplasser og helikopterdekk, herunder utarbeidelse av godkjenningsvilkår
 • Utvikling av forskrifter
 • Behandle øvrige saker innen seksjonens arbeids- og ansvarsområde
 • Deltakelse i internasjonalt samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Søkere med annen relevant utdanning som har lang og særlig relevant luftfartsbakgrunn kan bli vurdert.
 • Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring fra fagområder relatert til operativ flyplassdrift eller annen relevant luftfartsvirksomhet
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra kvalitetsrevisjoner, sikkerhetsstyringssystemer, risikoanalyser og flyplassutforming.
 • Erfaring fra saksbehandling er en fordel
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det stilles krav om uttømmende politiattest og bakgrunnssjekk, og du må eventuelt også kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper:

 • Du kan arbeide systematisk og selvstendig, men også inngå i et team
 • Du er initiativrik og løsningsorientert
 • Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Du er kontaktskapende og god på å samarbeide
 • Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt
 • Du har evnen til å lytte og kunne formidle budskap på en enkel måte

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver SKO 1364
 • Avlønning i lønnsspennet 631.000 - 695.500 kr pr år. Høyere lønn kan vurderes for svært kvalifiserte kandidater.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Treningsrom og tilskudd til trening
 • Parkeringsgarasje og kantine
 • Pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette
 • Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer

Kontaktinfo:

Svein Johan Pedersen
Seksjonssjef flyplass- og flysikring
906 16 990
sjp@caa.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå