06/12/2018

Nasjonalparkforvalter for Øvre Anarjohka nasjonalpark

 • Fylkesmannen i Finnmark
Forvaltning Naturvern

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.12.2018

Vil du jobbe med spennende oppgaver i Finnmark?

Øvre Anárjohka nasjonalpark er opprettet for å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et representativt utvalg av naturtypene der; furuskog, bjørkeskog og vidde med kratt, myr, vann, elver og lave fjell. Dyre- og plantelivet skal få utvikle seg mest mulig fritt uten menneskelig påvirkning.

Et styre med medlemmer fra Karasjok kommune, Kautokeino kommune, Sametinget og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltningen av nasjonalparken.

Nasjonalparkforvalteren er ansatt hos Fylkesmannen, men jobber for nasjonalparkstyret.

Kontorsted er Kautokeino.

Om stillingen/Arbeidsoppgaver

Nasjonalparkforvalteren er sekretær for styret.

Du skal

 • forberede saker for styret 
 • utarbeide og følge opp forvaltningsplan
 • sørge for nødvendig merking og skjøtsel
 • utarbeide informasjonsmateriell
 • følge opp verneformål og verneforskrifter

Jobben innebærer utstrakt samarbeid med lokale og regionale myndigheter, Finnmarkseiendommen (FeFo) og lokale bruker- og næringsinteresser. Forvalteren er også sekretær for et rådgivende utvalg for Øvre Anarjohka nasjonalpark.

Du skal også ha kontakt med Fylkesmannen, lokale og regionale myndigheter, lokale representanter for Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet og samiske myndigheter.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter deg med god kompetanse fra fagområdet.

Du må:

 • at søkere må ha mastergrad innen naturforvaltning eller annen tilsvarende utdanning. Kravet til utdanning kan oppveies hvis du har særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder.
 • ha relevant erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne innen naturforvaltning.
 • kunne skrive og snakke nordsamisk og norsk godt.

Vi ønsker at du:

 • har erfaring fra forvaltning av verneområder og kjennskap til naturmangfoldloven.
 • har gode samarbeidsevner og god formidlingsevne.
 • jobber selvstendig og målrettet.
 • har god lokalkunnskap.

Vi tilbyr

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn 494 800,- til 579 300,- brutto i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan vi vurdere høyere lønn. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på seks måneder.

Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgifter etter nærmere avtale.

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt.

Du kan trene en time i uka i arbeidstiden. 

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du av fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen på telefon 78 95 03 73 / 971 85 280 og/eller nasjonalparkstyrets leder Kjell-Magne Grønnli på telefon 411 60 379. 

Nasjonalparkstyrets leder deltar på intervjuene og gir sine eventuelle merknader til innstillingen før den går til tilsettingsrådet hos Fylkesmannen.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå