05/12/2018

Daglig leder, Frelsesarmeens Rusomsorg, Gatehospitalet i Bergen

 • Frelsesarmeen
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.12.2018

Frelsesarmeen har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere et Gatehospital i Bergen etter modell fra Gatehospitalet i Oslo. Dette vil være et helt nyopprettet somatisk helse- og omsorgstilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet som har store og sammensatte helseproblemer, eller med problemer som ikke ivaretas av den øvrige helsetjenesten. Frelsesarmeen ser i dag at flere får sammensatte helseproblemer som resultat av lange liv med rus. Gatehospitalet skal gi pleie og behandling av disse helseproblemene på døgnbasis med et konsept spesielt tilpasset denne pasientgruppen. Hospitalet skal ha 14 sengeplasser. Dette tiltaket skal stå klart til drift 1. januar 2020. Tiltaket ligger i Tunesveien på Garnes.

Informasjon om stillingen:

Stillingen er 100% fast.

Arbeidsoppgaver bl.a.:

 • Ansvar for den daglige drift av tiltaket
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar
 • Ha et nært samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

 • Helse-sosial faglig utdanning, bachelorgrad
 • Arbeidserfaring innen rusfeltet en fordel
 • Utdanning eller erfaring innen ledelse
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt

Vi søker en person:

 • Med gode mellommenneskelige egenskaper.
 • Som liker å jobbe i team
 • Som er løsningsorientert, fleksibel og proaktiv
 • Som er selvstendig og ansvarsbevisst

Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Lønn i henhold til avtale
 • Pensjonsordning

Spørsmål:

Spørsmål kan rettes til Regionleder, Lisbeth Kleveland tlf. 970 85 162 eller Daglig leder, Liv-Bente Nilsson (Gatehospitalet i Oslo) tlf. 479 73 281.

For mer informasjon se Frelsesarmeens hjemmesider Gatehospitalet Bergen og Oslo

Tiltredelse: Mai 2019

Søknadsfrist: 20.12.2018

Sendes til: e-post: lisbeth.kleveland@frelsesarmeen.no

Søknadspapirer returneres ikke.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå