08/11/2018

Psykologer/psykologspesialister, inntil 100%, Helsestasjonen

  • Notodden kommune
Helse - Sosial - Omsorg Psykolog

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.12.2018

Kort om stillingen

Notodden kommune i samarbeid med kommunene Hjartdal og Tinn søker to psykologer/psykologspesialister i inntil 100% stilling hver. Stillingene er lokalisert til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Notodden.

Beskrivelse

Stillingene skal styrke psykisk helsearbeid rettet mot gravide, barn/unge, og deres familier i de tre kommunene. Helsestasjonen på Notodden inneholder i tillegg til Helsestasjon- og skolehelsetjeneste også følgende tjenester: Rask psykisk helsehjelp, Frisklivssentral, Åpen barnehage og Støttekontakt/avlastning. Helsestasjonstjenesten er lokalisert sammen med barnefysioterapeuter, PPT og Barnevern i Familiehuset.

Kommunene Notodden og Hjartdal holder på å implementere BTI (Bedre tverrfaglig innsats), og det er ønskelig at psykologene deltar i dette arbeidet. De to stillingene skal dekke psykologtjeneste tilsvarende 30% i Hjartdal, 70% i Tinn og 100% i Notodden.

Arbeidsoppgaver

Psykologene skal gi lavterskeltilbud til gravide, barn/unge og deres familier;
- Gi veiledning og råd til foreldre/foresatte, barn/unge (0-20 år), støttesamtaler og samtaleterapi ved lettere psykiske plager
- Deltakelse, forming og utvikling av tjeneste og stilling
- Kollegaveiledning, kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid
- Forebyggende arbeid

Kvalifikasjoner

Profesjonsutdannet- eller autorisert psykolog/psykologspesialist fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.
Du må snakke og skrive godt norsk.
Førerkort klasse B og du må disponere egen bil.
Det er ønskelig med erfaring fra lignende eller annet relevant arbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker etter medarbeidere som er engasjerte, faglig oppdatert, selvstendige og med gode samarbeidsevner. Du som søker må være interessert i forebyggende helsearbeid og engasjert i hvordan tidlig helsehjelp kan tilbys målgruppen. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Notodden kommune har besatt en psykologstilling som arbeider i Rask psykisk helsehjelp og UngHelse-teamet.
Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. 
Faglig veiledning.
Mulighet for spesialisering.
I Telemark er det nettverk for psykologer som jobber i kommunene.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

Søknad sendes

Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram.

Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.

Kontakter
Åshild Bergstøl
Virksomhetsleder
E-post ashild.bergstol@notodden.kommune.no
Mobil +4797050325
Arbeid 97050325

Ansettelsesform

Fast

Søk nå