08/11/2018

Lærar - 100% vikariat

  • Meland kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.11.2018

Stillingsinformasjon

Vestbygd skule har ledig vikariat i 100% stilling frå 21.01.2019 til 31.07.19, i hovudsak på småtrinnet.
Det er ønskjeleg med fordjuping i spesialpedagogikk og/ eller røynsle frå arbeid med elevar med særskilde behov.

Arbeidsplass

Vestbygd skule har ledig vikariat i 100% stilling frå 21.01.2019 til 31.07.19, i hovudsak på småtrinnet.
Det er ønskjeleg med fordjuping i spesialpedagogikk og/ eller røynsle frå arbeid med elevar med særskilde behov.

Kvalifikasjonskrav

Godkjent utdanning ihht kompetanseforskrifta.
Utdanning frå utlandet må vere godkjent av NOKUT.

Vi søkjer lærar som:
- Er fagleg bevisst og godt førebudd
- Har god innsikt i lærarrolla og skulen som organisasjon
- Er synleg i skulen sine ulike møteplassar
- Bidrar til å utvikle skulane sitt positive arbeidsmiljø
- Følgje opp og ha kontakt med den enkelte eleven og deira føresette
- Har god kommunikasjon og tydeleg klasseleiing
- Aktivt samarbeider med kolleger og skuleleiinga om utvikling av læringsmiljø og læringsutbytte

Meland kommune har nynorsk som målform.

Vi tilbyr

Utfordrande oppgåver innan heile saksområdet i eit breitt og engasjert fagmiljø. 
Løn etter gjeldande tariffavtale.
God pensjonsordning.
IA-bedrift

Søknad skal sendast

Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Generell informasjon

Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i stillinga.

Kontakter

Navn: Monica Vabø Reigstad
Tittel: Rektor
E-post: monica.reigstad@meland.kommune.no
Arbeid: 56174282

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå