08/11/2018

Sykepleier (arkivsaksnr. 18/2033)

 • Re kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 21.11.2018

Vi har ledig tre vikariater som sykepleier i turnus med arbeid hver 3. helg i avdeling institusjonsomsorg:

80 % todelt turnus, vikariat fra d.d. til 31.12.2019.

100 % todelt turnus, svangerskapsvikariat fra 15.02.2019 til 31.12.2019.

65 % nattstilling, svangerskapsvikariat fra 15.02.2019 til 01.10.2019, med mulighet for forlengelse.

Avdelingen har 25 langtidsplasser og 6 korttidsplasser. Vi er i 2019 med i prosjekt års-turnus.

Virksomhet helse og omsorg yter helse- og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere. Virksomheten er samlokalisert i nye Re helsehus, sentralt på Revetal. Dette gir helse og omsorg en unik mulighet til å utvikle tjenestene fremover. Vår visjon er «Livskvalitet og trivsel for alle». Virksomheten har to styringslinjer; en for institusjonsbasert omsorg og en for hjemmebasert omsorg. Sykepleierstillingene hører inn under institusjonsomsorg, og skal samarbeide med Re helsehus.

Avdelingen jobber tverrfaglig, og bidrar bl.a. med sykepleiertjenester til andre avdelinger. Det er eget simulerings-opplæringsrom i Re helsehus. Enhet for fysioterapi og ergoterapi har kontorer og treningsrom ved siden av avdelingen. Andre tjenester som er lokalisert i Re helsehus er; omsorgsboliger, institusjonsomsorg, tjenestekontor, hjemmehjelp, dagsenter, seniorsenter, sentralkjøkken, hår- og fotpleie. 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

 • Utføre nødvendig helsehjelp og tilhørende oppgaver
 • Bidra aktivt for å bedre kvaliteten på tjenesten
 • Bistå på Re helsehus ved behov

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Kjennskap til lover og forskrifter innen helselovgivningen
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • IKT-kunnskaper

Egenskaper:

 • Du er selvstendig og trygg i arbeidet ditt
 • Du er en engasjert medarbeider som har evnen til å motivere kollegaer
 • Gode samarbeidsevner og villighet til å jobbe på tvers
 • Du er flink til å bygge relasjoner
 • Du har godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Medlemskap i KLP
 • Utfordrende oppgaver på et viktig tjenesteområde
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Flotte nye lokaler med egen parkering i kjelleren
 • Utvidet politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. Helsepersonelloven § 20a 

Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for institusjonsomsorg, Margareth Horn, tlf. 476 06 807 eller e-post: margareth.horn@re.kommune.no 

Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå