08/11/2018

Enhetsleder i hjemmetjenesten

 • Sør-Odal kommune
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 26.11.2018

100% ledig fast stilling som enhetsleder i hjemmetjenesten. Ledig fra 1. januar 2019 

Er du en engasjert leder som vil være med å skape en fremtidsrettet hjemmebasert omsorg i Sør- Odal kommune? 

Vi er midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse tjenestene til morgendagens oppgaver, og søker en leder som er dedikert, som har og viser handlekraft og innovativ tenkning. Vi ser etter en leder som kan være en inspirasjonskilde både for sine kollegaer i helse- og omsorgstjenestens ledergruppe, for hjemmetjenestens lederteam og for den enkelte ansatt i hjemmetjenesten. Du setter mennesket i fokus, og bryr deg, skaper tillit, er tydelig og får folk med deg.

Tjenesten utformes i samarbeid med bruker og pårørende, med "hva er viktig for deg" og «leve hele livet» som fokusområde. Vår satsing og målsetning er at større andel av våre brukere får tjenester på et lavere omsorgsnivå, og at flere er aktive i egne liv- i eget hjem lengre. Hverdagsmestring skal være arbeidsmetodikken i alle tjenester. 

Enhet for hjemmetjenester har et budsjett- og resultatansvar innen hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgns omsorgsboliger, dagsenter for demente, BPA, omsorgslønn og støttekontakter. Årlig budsjett på om lag 50 mill kroner.Tjenesten har 72 ansatte fordelt på 49,68 årsverk 

Arbeidsoppgaver:

 Enhetsleder

 • er tjenestens overordnede, strategiske leder og har det samlede resultat- og budsjettansvar for enheten

 • har overordnet, strategisk ansvar for tjenesteutvikling, pasientsikkerhet, pasientforløp og    ressursallokering

 • initierer og leder omstillingsprosesser med tanke på tjeneste- og driftsforbedringer

 • etablerer og utvikler godt samarbeidsmiljø med ansatte, brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

 • og gjennom dette sikre et godt omdømme

Kvalifikasjoner:

 • Formell lederkompetanse

 • Lederererfaring, fortrinnsvis fra kommunal helse- og omsorgstjeneste

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå

 • Dokumenterte resultater med strategisk arbeid, virksomhetsstyring, tjenesteutvikling og innovasjonsarbeid

 • Kunnskap om tjenesten og relevant lovverk

  Personlige egenskaper: 

 • Høy grad av gjennomføringskraft og resultatoppnåelse

 • Evne til å holde fokus på målene og gi enheten retning

 • Virke samlende og skape entusiasme for målene i helse- og omsorg

 • Gode relasjonelle evner, evne til å holde hodet kaldt og hjertet varmt

 • God arbeidskapasitet

 • Evne og interesse for utvikling og innovasjon, se muligheter

 • God forståelse for forvaltning av felleskapets midler for å utvikle kommunens tjenester til det beste for innbyggerne

 • Personlig egnethet vil vektlegges 

  Vi tilbyr:

 • En tjeneste og et fagområde i spennende utvikling

 • Tett og forpliktende samarbeid med kommunens øvrige fagenheter

 • Du vil bli inkludert i et godt arbeidsmiljø med flotte kollegaer

 • Dyktige og engasjerte medarbeidere med yrkesfaglig stolthet og brukeren i fokus

 • Spennende og utfordrende ledelsesfaglige oppgaver

 • Medvirkning i kommunens utvikling i å være en bærekraftig, mangfoldig og levende kommune

 • Lederutvikling 

  Nærmere opplysinger om stillingen, fås ved henvendelse til:

  Kommunalsjef Toril Gundersen tlf:  62968000 mobil: 48997842, e-post: toril.gundersen@sor-odal.kommune.no eller ved å gå inn på http://www.sor-odal.kommune.no 

  Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 18/3314 

  Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på https://e-skjema.no/Sor-Odal 

  Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke.

  Kopi av attester og vitnemål tas med til evt. intervju. 

Søknadsfrist: 26.11.2018

Ansettelsesform

Fast

Søk nå