10/10/2018

Vi søker assisterende fylkeslege

  • Fylkesmannen i Finnmark
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.10.2018

Er du motivert til å skape endring og utvikling og bidra til gode helsetjenester for folk i nord?

Om avdelingen

Helse- og sosialavdelingen i Vadsø består i dag av 23 ansatte med ulik fagbakgrunn. Avdelingen ledes av avdelingsdirektør/fylkeslege. Vi har vi tre assisterende fylkesleger som arbeider tett seg imellom og med resten av avdelingen. Du blir en av de tre og får også kontor her.  

Fra 1. januar 2019 blir Fylkesmannen i Troms og Finnmark sammenslått til ett embete. Helse- og sosialavdelingen får da to seksjoner, en helse- og omsorgsseksjon og en sosial- og familieseksjon. Vi blir rundt 40 ansatte med kontorer både i Tromsø og Vadsø.

Helse- og sosialavdelingen ivaretar Fylkesmannens oppdrag fra flere departementer, direktorater og Helsetilsynet. Våre hovedoppgaver er å gjennomføre statlig helse- og omsorgspolitikk og være tilsynsmyndighet overfor omsorgs- og helsetjenester og helsepersonell i Finnmark.

Arbeidsoppgaver

  • Behandle enkeltsaker om pasienters rettigheter eller tjenesteyteres etterlevelse av helselovgivningen basert på klager fra pasienter eller andre kilder.
  • Revisjoner av utpekte fag- eller tjenesteområder innen spesialist- og kommunehelsetjenesten.
  • Følge opp statlige satsinger og utviklingsoppgaver.
  • Følge opp LIS 1 for leger, rekruttering og stabilisering av leger til Finnmark.
  • Rådgivning knyttet til tilsyn, kvalitetsutvikling, etablering og vedlikehold av faglige nettverk.
  • Overvåke helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten.
  • Rådgiving og veiledning av kommuner, helsepersonell, publikum, pasienter og brukere.
  • Helseberedskap og behandling av saker som gjelder medisinske forutsetninger for å ha førerkort er også mulige oppgaver.

Som assisterende fylkeslege hos oss får du brukt din medisinske kunnskap og yrkeserfaring i tett samarbeide med andre profesjoner. Legenes arbeidsoppgaver er varierte og fordeles ut fra interesser, kompetanse og avdelingens behov.

Arbeidsmåtene er varierte og innebærer mye kontakt med helse- og omsorgstjenestene. Det er både selvstendig arbeid, arbeid i tverrfaglige team og prosjektarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Du må være lege med autorisasjon fra Norge. Du bør ha spesialitet i samfunnsmedisin eller annen relevant medisinsk spesialitet / kompetanse. Du må ha bred innsikt i helse- og omsorgstjenestene. Vi ønsker at du har erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Søkere må kunne sikkerhetsklareres.  

Vi tilbyr

Selvstendig arbeid med utviklende og faglige interessante oppgaver i et trivelig miljø med gode muligheter for kompetanseutvikling. Som assisterende fylkeslege får du to ekstra uker fri i året og hvert tredje år får du permisjon med lønn i fire måneder til kompetanseheving.

Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgifter etter nærmere avtale.

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt.

For stillingen som assisterende fylkeslege, tilbyr vi stillingskode 0774 med årslønn 780.000,- til 950.000,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 79-86) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Du kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har også treningsrom på huset. 

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fungerende fylkeslege Marit Gansmo på telefon 78 95 03 19 eller fungerende avdelingsdirektør Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48 / 906 64 488.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø her.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå