13/09/2018

Smestad skole: Faste stillinger - kontaktlærere på 3. og 4.trinn

 • Oslo kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: Snarest

Smestad skole er en 1-7-skole med ca.70 ansatte og ca 720 elever. Personalet her på Smestad er preget av stort engasjement, godt humør og vilje til samhold. Skolen ligger like ved Smestad T- banestasjon i bydel Ullern. Vi har Vigelandsparken, den Engelske parken og Husebyskogen og andre fine turområder i gangavstand fra skolen. Skolen har flere skolegårder knyttet til ulike trinn med ulike aktiviteter. Aktivitetsskolen har 98% deltagelse fra elever på 1.-4. trinn. Lærerne er organisert i team på trinn med tett samarbeid mellom kontaktlærere, faglærer og spesialpedagoger.Skolen har et aktivt pedagogisk fagmiljø, flinke elever og engasjerte foreldre. Skolen satser mye på digitale læremidler og har gode faglige resultater. Vi samarbeider tett og godt med aktivitetsskolen

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærere på 3. og 4. trinn

Kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring
 • Lærerutdanning for 1.-7. trinn
 • Faglig fordypning i ett eller flere undervisningsfag, minst 30 stp
 • Tydelig klasseleder
 • Evne til å skape gode relasjoner til elevene
 • God til å gi elevene frem-overmeldinger
 • Arbeider analytisk
 • God digital kompetanse

Utdanning

 • Høyskole/Universitet
 • Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Egenskaper

 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene og deg selv
 • Du er resultatorientert og strukturert
 • Du liker å samarbeide i profesjonelle læringsfellesskap
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er positiv og har godt humør

Vi tilbyr

 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer. Gode utviklingsmuligheter som lærer. Deltagelse i faggrupper. Systematisk arbeid for å bidra til elevenes progresjon . Sosial kompetanseplan bygd på programmet De Utrolige Årene. Skolen satser på det digitale klasserommet og har læringsbrett for alle elever fra 1.-5.trinn og pc-er på 5. og 6. trinn. 

Om Utdanningsetaten 

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Lene Rønning-Arnesen
Stillingstittel: Rektor
Telefon: 913 22 753

Ansettelsesform

Fast

Søk nå