09/08/2018

Arealplanlegger 100 % fast st. Arealplan Samfunnsutvikling

 • Gjøvik kommune
Arkitekt - Geografi -Landskap Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.08.2018

Beskrivelse av arbeidsstedet

Gjøvik er preget av stor aktivitet både innen offentlig og privat sektor og har store ambisjoner for samfunnsutviklingen. Vi står ovenfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsoppgaver spesielt innenfor by- og stedsutvikling, samferdsel og næringsliv. I kommuneplanen er det avsatt store utbyggingsarealer og det er gitt klare målsettinger for utvikling. Kommunen sluttfører arbeidet med revisjon av kommuneplanen i 2018.

Tjenesteområdet Arealplan består av 10 medarbeidere. Vi er et spennende fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Tjenesten inngår i sektor for Samfunnsutvikling. Vi er ansvarlige kommunens arealplanlegging, behandler private planforslag, forvalter kommunens digitale planregister og har ulike oppgaver knyttet til by- og stedsutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver framover vil bl.a. være ny sentrumsplan for Gjøvik by, stedutviklingsplaner, strandsoneplan, boligpolitisk plan, transformasjon av Huntonstranda, areal- og transportplanlegging (ATP) for Gjøvik by m.m.

Gjøvik er universitetsby med NTNU. Vi satser på campusutvikling og utbygging av nye studentboliger. Arealplan har ansvaret for og deltar sentralt i flere oppgaver knyttet til denne utviklingen.

Vi har ledig en 100 % fast stilling som arealplanlegger hos oss. Vi søker etter en engasjert, serviceinnstilt og dyktig medarbeider som bidrar til positiv utvikling og tverrfaglig arbeid i Gjøvik. 

Arbeidsoppgaver

 • Plan- og utviklingsarbeid for å følge opp kommunens mål: 
  • Gjøvik skal bli "mer by", og være et attraktivt regionsenter og kommune.
  • Gjøvik skal bli en ledende miljø- og klimakommune
 • By- og arealplanlegging, utarbeide egne planer og behandle private planforslag. Autocad, Novapoint og WinMap er kommunens dataverktøy for planlegging. 
 • Prosjekt- og prosessledelse/-deltakelse
 • Kontakt med publikum, næringsliv og folkevalgte.
 • Bidra til økt digitalisering innenfor Arealplans ansvarsområder.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning som arealplanlegger, fysisk planlegger, samfunnsgeograf o.l. på mastergradsnivå fra universitet eller høgskole.
 • Relevant erfaring fra fysisk planlegging, saksbehandling og forvaltning av plan- og bygningsloven. Gjerne med erfaring fra byplanlegging. Nyutdannede vil bli vurdert, men vi vektlegger erfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner (herunder god muntlig og skriftlig framstilling), god serviceinnstilling og kunnskap om IKT og GIS.
 • Prosjektledererfaring og evne til å jobbe tverrfaglig.
 • Personlige egenskaper som engasjement, løsningsorientering, god arbeidskapasitet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og godt humør. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område med høy aktivitet i en by og kommune i utvikling.
 • Stor grad av selvstendighet og et godt kollegialt og tverrfaglig miljø.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger.

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Gunn Elin Rudi, arealplanlegger, tlf. 948 32 765 eller Åge Andre Michalsen, arealplanlegger, tlf. 948 35 748.

Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå