09/08/2018

Sykepleier ved Lund omsorgssenter

 • Lund kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.08.2018

2. gangs utlysning

Det er ledig 77,82 % vikariat som sykepleier ved Lund omsorgssenter. Stillingen er for tiden på natt og er ledig fra 01.09.18 til 01.09.19, med mulighet for fast ansettelse. 

Ved intern omrokering, kan annen stilling bli ledig. 

Lund omsorgssenter kan tilby: 

Sykehjemsavdeling med 28 plasser fordelt på 25 langtidsplasser og 3 korttidsplasser. Det er i tillegg 1 KØH seng og 1 "lindrende" seng. Sykehjemmet er delt i 3 avdelinger, som alle har hver sin dagligstue og egen kjøkkenkrok. 
Sykehjemmet er et sertifisert LIVSGLEDEHJEM. 

Lund omsorgssenter har eget hovedkjøkken, som tilbereder mat til beboere ved sykehjemmet, omsorgsboliger og hjemmeboende. 

En flott Sansehage er laget til bruk og glede for beboerne. 

Sykehjemmet disponerer egen minibuss. 

Frisør og fotpleier har lokale ved sykehjemmet. 

Fysioterapeut har eget treningslokale ved omsorgssenteret, for beboere som har behov for opptrening.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Må være sikker på seg selv i rollen som sykepleier
 • Må kunne ta ansvar og håndtere mange ulike situasjoner på en gang
 • Ønsker en stå på person, som liker nye utfordringer
 • Da ingen dag er lik, er fleksibilitet og handlekraft nødvendige egenskaper.
 • Det er viktig at du er selvstendig, tar initiativ og raskt kan være med å bidra.
 • Relevante forutsetninger: Du er omsorgsfull, ansvarlig, pliktoppfyllende, og god på å samarbeide.

Vi tilbyr

 • Tilsetting på kommunale vilkår
 • Lønn i henhold til HTA og kvalifikasjoner
 • Kommunal pensjonsordning
 • Behjelpelig med å skaffe kommunal bolig

Betingelser:

 • Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ikke norske statsborgere må fremlegge gyldig arbeidstillatelse
 • Arbeidstaker har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i hht gjeldende regelverk

Kontaktinfo:

Mona Rinden
Stabsleder
51 40 48 33

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå