07/08/2018

Økonomidirektør

 • Helse Førde HF
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 02.09.2018

Vi søkjer ein dyktig økonomidirektør som skal ha det overordna ansvaret for økonomistyring og rapportering. Den rette personen vil få ei heilt sentral rolle i å medverke til vidare utvikling av organisasjonen og til effektiv og god drift.

Arbeidsoppgåver

 • Leiing av Økonomiavdelinga
 • Ansvar for / deltaking i etablerte prosessar, rutinar og prosedyrar innan økonomiområdet i føretaket
 • Vidareutvikle system og rutinar for god styrings- og leiingsinformasjon.
 • Koordinere og leie budsjettprosessar og andre prosessar mellom anna knytt til vidareutvikling av økonomifunksjonen i føretaket
 • Deltaking på samordningsarenaer i konsernet
 • Månadleg rapportering, og analysar av verksemda og utvikling
 • Gi råd og støtte til Administrerande direktør og Føretaksleiinga

Kvalifikasjonar

 • Høgare relevant utdanning, gjerne siviløkonom eller Master i Økonomi og leiing
 • Erfaring frå leiande stilling
 • Røynsle frå endrings- og utviklingsarbeid

Utdanning

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
 • Økonomi / Rekneskap

Språk

 • Norsk

Eigenskapar

 • God på kommunikasjon
 • Strategisk og initiativrik
 • God gjennomføringsevne
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Eit godt og utfordrande arbeidsmiljø
 • Store moglegheiter til å påverke viktige utviklingsprosessar i organisasjonen
 • Høve til fagleg og personleg utvikling og læring
 • Gode pensjonsordningar
 • Løn etter avtale

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Arve Varden
Stillingstittel: Administrerande direktør
Telefon: 992 19 352

Kontaktperson: Arne Skjelten
Stillingstittel: HR Direktør
Telefon: 908 85 478

Ansettelsesform

Fast

Søk nå