13/07/2018

Lærerstillinger i Gamvik kommune

 • Gamvik kommune
 • Gamvik, Norge
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.07.2018

Lærerstillinger i Gamvik kommune

I Gamvik kommune er det tre grunnskoler. Vi har nå ledige stillinger på Skjånes skole og på Mehamn skole. Vi tilbyr gode og oversiktlige arbeidsforhold ved våre skoler, med ansatte som innehar lang erfaring og høyt faglig nivå.

Ved Skjånes skole er det ledig inntil 100% stilling. Skjånes skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med, 11 elever, 1.-10. trinn. Det vil være ønskelig at en kan undervise 1.-10. trinn. Fagønske er naturfag, musikk, kunst og håndtverk og engelsk. Husleie inkluderes i stillingen på Skjånes.

Ved Mehamn skole er det ledig inntil 200% stilling. Mehamn skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med 55 elever, 1 – 10.trinn. Vi søker etter deg som kan undervise 1.-10. trinn. Fagønsker er norsk, tysk, matematikk, engelsk og spes.ped.

Kompetansekrav

 • Relevant og faglig pedagogisk kompetanse jfr. Opplæringsloven § 10-1. Vi vil ved tilsetting ta utgangspunkt i skolenes reelle kompetansebehov.
 • Erfaring med undervisning fra fådelt skole er en fordel.
 • Vi forutsetter tilfredsstillende ferdigheter innen bruk av IT.

Generelle kvalifikasjonskrav

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne jobbe i team
 • Evne til å bygge gode relasjoner med elver, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere som er tilknyttet skolen
 • Tydelig og klar klasseledelse

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariffavtale. Lærere med godkjent utdanning får et stabiliseringstillegg på kr 20.000 pr år.
 • Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Det er mulig å søke om dekning av flytteutgifter etter kommunale regler.
 • Gamvik kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift.
 • Evt. hjelp til å skaffe bosted.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, må opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges i h.t. Opplæringsloven § 10-9. Tilsetting skjer med 6 måneders prøvetid.

Tiltredelse: 01.08.18

Spørsmål vedr. stillingen rettes til oppvekstleder Tove R. Nornes tlf.: 97 15 24 27, e-post: tove.nornes@gamvik.kommune.no

Søker må oppgi minst to referanser som er/har vært nærmeste leder. Referansene må være av nyere dato.

Aktuelle søker vil bli innkalt til intervju (personlig oppmøte eller pr. Skype). Kopier av vitnemål og attester må kunne framskaffes ved etterspørsel.

Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist 15. juli 2018

Ansettelsesform

Fast

Søk nå