12/07/2018

Rådgiver/konsulent i GIS-fag - Enhet arealforvaltning

  • Stjørdal kommune
  • Stjørdal, Norge
Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.08.2018

Enhet arealforvaltning i etat teknisk drift behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 25 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består blant annet av ingeniører, siv.ing, arkitekter, jurister og naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet til kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, samt kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og tiltakshavere. Vi har ledig stilling for GIS-medarbeider i faggruppe kart og geodata og kanskje er du rett person?

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene i kart og geodata er varierte og spennende, og omfatter arbeid med kartfestet informasjon i forbindelse med plandata, grunnkart, matrikkel mv. I stillingen skal en bruke kartverktøy for tegning og analyse og gjøre saksbehandling innenfor fagfeltet. Du skal bidra til god dataflyt mellom plan, byggesak, kartforvaltningen og organisasjonen som helhet. Du må kunne ivareta geografiske data for ulike tema. Du skal bidra til et godt kartgrunnlag som er lett å bruke for innbyggere og forvaltning. Vi kan tilby deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med kart og geodata i den kommunale forvaltningen.

Kvalifikasjoner

  • Arbeidsoppgavene krever kunnskap om geografiske informasjonssystemer, datakvalitet og datalagring. Har du utdanning med relevante GIS-fag, kan du være rett person for oss. Vi ønsker at du har utdanning på bachelornivå eller høyere. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning. Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

  • Du har godt humør og god arbeidsholdning. Du er effektiv, strukturert, har evne til å foreta selvstendige vurderinger og kan ta i et tak der det trengs. Gode samarbeidsevner er en forutsetning.

Vi tilbyr

  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst
  • Fleksitid og lønn etter avtale
  • Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
  • God pensjonsordning og fri ulykkes- og gruppelivsforsikring

Kontaktinfo:

Geir Aspenes

Enhetsleder

(+47) 41605327

Ansettelsesform

Fast

Søk nå