11/07/2018

Assistent/Fagarbeider - Skodje ungdomsskule

 • Skodje kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

skodje.jpg  
SØKNADSFRIST: 18.07.2018

Skodje ungdomsskule er ein skule med om lag 140 elevar, men grunna stor folketalsvekst i kommune vil elevtalet bli nesten dobla dei neste 5 - 6 åra. Skulen har elevar med ulike behov og nokre av desse treng ekstra tilrettelegging. 
Vi søkjer difor etter ein assistent / Barne- og ungdomsarbeidar som kan være med å legge til rette for at desse elevane kan få ein god, strukturert og trygg skulekvardag. 

Stillinga er på 50%, men det kan bli aktuelt med større stilling. Det er ei mellombels stilling frå 01.08.2018 - 31.12.2018, men kan bli forlenga. 

Barnehagane og skulane i kommune er med i ei satsing for å søkje legge til rette for eit inkluderande barnehage- og skulemiljø. 

Stillinga vil være knytt til enkeltelev, men det er også viktig at ein bidreg i det heilskaplege arbeide vi har knytt til større elevgrupper.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning som fagarbeidar. Andre med relevant utdanning/erfaring kan også søkje.
 • Personleg eigenskapar vil verte vektlagt.
 • Ein må kunne disponere eigen bil til nokre køyreoppdrag.

Personlege eigenskapar

 • Vi søker medarbeidar som er:
 • - god på relasjonar
 • - kan vise varme og humor i omgang med elevane
 • - kan arbeide i team, samstundes som ein også kan arbeide sjølvstendig.
 • - ser moglegheiter og er fleksibel.
 • - i stillinga er det viktig at ein har tru på at ein har tru på at relasjonen til brukaren kan bli god.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldande tariffavtale
 • Gode pensjons og forsikringsordningar
 • Eit godt arbeidsmiljø

Kontaktinfo:
Trond Herje
Einingsleiar

Ansettelsesform

Fast

Søk nå