11/07/2018

60% Lærarstilling - Skodje ungdomsskule

  • Skodje kommune
  • Skodje, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

skodje.jpg

SØKNADSFRIST: 18.07.2018

Skodje ungdomsskule er ein skule med om lag 140 elevar, men grunna stor folketalsvekst i kommune vil elevtalet bli nesten dobla dei neste 5 - 6 åra. Derfor treng vi ny lærarar. Skulen er kjenneteikna av godt samarbeid på trinn og engasjerte lærarar. 

Vi har ledig 60% fast stilling som lærar. 

Skulen er med eit skulebaserte utviklingsarbeid: 
- inkluderande barnehage- og skulemiljø.

Arbeidsoppgåver

  • Vi søkjer etter lærarar med undervisningskompetanse i faget "Mat og helse". Den som vert tilsett må også kunne undervise i andre fag i ungdomsskulen
  • For skulen er det viktig med engasjerte lærarar som er fagleg sterke, har god relasjonskompetanse og kan arbeide i team. Laga rundt elevane er viktig.

Kvalifikasjonar

  • Undervisningskompetanse for ungdomsskulen i fag ein skal undervise.

Personlege eigenskapar

  • Skulen ønskjer lærarar som er tydelege klasseleiarar med god relasjonskompetanse. Skulen er i stadig utvikling og ein må være med på å ta aktivt del i skulen sitt utviklingsarbeid. Ein må kunne nytte IKT som hjelpemiddel i undervisninga og i samarbeid med kollegaer, heimane og elevane. Personelge eigenskapar vert vektlagt.

Språk

  • Norsk

Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldande tariffavtale
  • Gode pensjons og forsikringsordningar
  • Eit godt arbeidsmiljø

Kontaktinfo:
Trond Herje
Einingsleiar

Ansettelsesform

Fast

Søk nå