11/07/2018

- Sykepleier, hjemmebaserte tjeneste - natt

 • Kongsvinger kommune
 • Kongsvinger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

kongsvingerkommune_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 29.07.2018

Kongsvinger hjemmebaserte tjenester har ledig stilling som sykepleier i den ambulerende natt-tjenesten.  

Arkivsak-ID: 18/1499

Sykepleier, 76 % stilling i turnus med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse 1. oktober 2018.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Sykepleier natt er knyttet til den ambulerende natt-tjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant praksiserfaring som sykepleier
 • Kjennskap til hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Stor interesse for ivaretakelse av pasientens ressurser
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Interesse for velferdsteknologi
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling
 • Motivasjon til videreutvikling
 • Positiv og fleksibel
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Utholdenhet i en hektisk hverdag
 • Bidra til at brukere kan bo lengst mulig i eget hjem

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Utfordringer og muligheter
 • Fokus på arbeidsmiljø og økt nærvær
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Minstelønn tilsvarende 8. års ansiennitet
 • Tiltredelse etter avtale
 • Arbeid i turnus med arbeid hver 3. helg

Lønn etter kvalifikasjoner/avtale. Øvrige vilkår som for kommunalt ansatte inkludert offentlig tjenestepensjon.  6 måneders prøvetid.

Annet

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Nærmere opplysninger om stilling fåes ved henvendelse til enhetsleder Linda Mari Aarskog, tlf. 456 35 950.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd


Ansettelsesform

Fast

Søk nå