11/07/2018

Sykepleiervikariat, HBT Kongsvinger

 • Kongsvinger kommune
 • Kongsvinger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

kongsvingerkommune_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 29.07.2018

Har du interesse for å aktivt delta i utvikling av fremtidens helsetjenester? Ønsker du å jobbe med praksisnære oppgaver? Vi søker deg som sammen med oss har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Felles målsetting er at bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig.

HBT Kongsvinger har ledig vikariat som sykepleier. Snarlig tiltredelse og med varighet til 1. juni 2019.

Arkivsaks-ID: 18/539

Sykepleier, 100 %, vikariat (foreldrepermisjon) fram til 1. juni 2019.

Krav til kompetanse og erfaring:

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant praksiserfaring som sykepleier
 • Kjennskap til hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Stor interesse for ivaretakelse av pasientens ressurser
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Interesse for velferdsteknologi
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil

Krav til personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling
 • Motivasjon til videreutvikling
 • Positiv og fleksibel
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Utholdenhet i en hektisk hverdag
 • Bidra til at brukere kan bo lengst mulig i eget hjem

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Utfordringer og muligheter
 • Fokus på arbeidsmiljø og økt nærvær
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Minstelønn som ved 8. års ansiennitet
 • Arbeid i turnus dag/kveld/helg
 • Lange vakter helg, arbeid hver 4 helg

Annet

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Enhetsleder Linda Aarskog, tlf. 456 35 950.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktinfo:
Mariann Ødegård
Avdelingsleiar Heimebasert omsorg
70 24 40 90 / 970 62 140
mariann.odegaard@skodje.kommune.no 

Arne Hauglid
Avdelingsleiar Skodje omsorgssenter
70 24 40 95 / 476 53 425
arne.hauglid@skodje.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå