11/07/2018

Sjukepleiar 64,08 %

 • Skodje kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

skodje.jpg

SØKNADSFRIST: 29.07.2018

HEIMEBASERT OMSORG 
Heimebasert omsorg er ei avdeling innanfor helse- og omsorgseininga, og er lokalisert i 1. etg på Skodje omosrgssenter. Vi har ansvar for å yte tenester til heimebuande i kommuna, og er i dag omlag 25 årsverk knytt til avdelinga.

Arbeidsoppgåver

 • For tida Heimebasert omsorg, arbeid natt og kvar 3. helg.
 • Fast tilsetting frå 24.09.18

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar.
 • Gode norskkunnskaper, skriftleg og munnleg.
 • Evne til å samarbeide og arbeide sjølvstendig.
 • Det må framleggast eigenerklæring for MRSA og tuberkulose, samt politiattest
 • Førarkort klasse B

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag
 • Utdanningstittel: Sjukepleiar

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Personlege eigenskapar vert vektlagt
 • Fleksibel
 • Sjølvstendig
 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Ei utfordrande stilling i ei kommune i omstilling
 • Eit arbeidsmiljø basert på verdiane Trivsel, Identitet, Tryggleik og Entusiasme
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldane tariff

Kontaktinfo:
Mariann Ødegård
Avdelingsleiar Heimebasert omsorg
70 24 40 90 / 970 62 140
mariann.odegaard@skodje.kommune.no 

Arne Hauglid
Avdelingsleiar Skodje omsorgssenter
70 24 40 95 / 476 53 425
arne.hauglid@skodje.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå