14/06/2018

Tannhelsesekretær - Straume tannklinikk, fast 100 %

 • Nordland fylkeskommune
 • Straume, Norge
Tannhelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.06.2018

Tannhelsesekretær – Straume tannklinikk   

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har som oppgave å sikre Nordlands befolkning tannhelsetjenester i tråd med Lov om tannhelsetjenesten.    

Tannhelsedistrikt Nord dekker nordre del av Nordland, og vi er til sammen ca 90 ansatte fordelt på 17 klinikker fra Steigen i sør til Andenes i nord.    

Straume tannklinikk har 60 % tannlegestilling, 50 % tannpleierstilling og 80 %  tannhelsesekretærstilling. Pasientgrunnlaget gjenspeiler hele befolkningen og klinikken jobber med alle pasientgrupper i et faglig utfordrende arbeidsmiljø.    

Klinikken er organisert i et klinikkområde som omfatter 2 klinikker med klinikksjef som nærmeste overordnede.     

Stillingens ansvars- og fagområde: 

Det er ledig 100 % fast stilling som tannhelsesekretær, med arbeidssted fordelt med 80 % på Straume og 20 % på Sortland tannklinikk. Arbeidstiden er 08.00-15.30.    

Stillingene er ledig fra medio august 2018.     

Utdanning og erfaring:  

 • Det kreves autorisasjon som tannhelsesekretær.
 • Søkere med helsefaglig utdanning/erfaring kan vurderes.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med forebyggende hygienearbeid for egne pasienter, forebyggende utadrettet arbeid og administrativt arbeid i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene for tannhelsesekretær.
 • Opplæring vil bli gitt. 

Personlige egenskaper: 

 • Er nøyaktig og systematisk
 • Er engasjert og løsningsorientert
 • Er positiv og serviceinnstilt
 • Liker å jobbe med mennesker
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 

Sentrale dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges. Seks måneder prøvetid. 

Søk innen: 28. juni 2018

 • Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Ber om at CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 
 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.  

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Lurer du på noe?

Hanne Marit Giæver
Tannhelsesjef
hangie@nfk.no
97957305

Vårill Kristiansen 
Klinikksjef
varkri@nfk.no
41510841

Ansettelsesform

Fast

Søk nå