14/06/2018

Sykepleierstillinger ved Hægelandsheimen omsorgssenter

  • Vennesla kommune
  • Vennesla, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

På Hægeland finner du Hægelandsheimen omsorgssenter. Vi ønsker det skal være  et hjem og et arbeidssted der målet er trivsel og trygghet for beboere, brukere, ansatte og besøkende. Dette oppnås ved at det utøves respekt, omsorg, humor og åpen og ærlig kommunikasjon.

Den enkelte innbyggers behov for ulike Omsorgstjenester blir ivaretatt på et så høyt faglig nivå som mulig, uavhengig av bosted i kommunen. Tjenester som langtidsplass på isntitusjon  og hjemmetjeneste.

Vi ser på pårørende som en ressurs. Vi har ingen bestemt besøkstid og pårørende er velkommen hele dagen. Vi ønsker barn, barnebarn, oldebarn og andre som står beboeren nær velkommen her til Hægelandsheimen omsorgssenter.

Hægelandsheimen har godt samarbeid lag og foreninger i Hægeland og Øvrebø som besøker oss gjennom året. Hægeland og Øvrebø frivilligsentral bidrar med mye. Kan nevne lesevenner,  ruslevenner, kjørevenner, besøksvenner, hagevenner. Vi holder til på bygda, så vi har nærhet til dyr. Høner, hest, hund og sauer er populære.

Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning:

Sykepleier - Vikariat i 60 % stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter

Sykepleier - 100 % fast stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter

Sykepleier - 30 % fast stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter

Sykepleier - 50 % fast stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter

Søknadsfrist for alle stillingene: 15.07.2018  

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå