13/06/2018

Rådgiver / seniorrådgiver, jurist

  • Fylkesmannen i Hedmark
  • Hamar, Norge
Juss

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.06.2018

Kommunalavdelingens hovedoppgaver er arbeid med plan- og bygningsloven, vergemålsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, kommuneloven og kommuneøkonomi. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til forvaltningsloven, offentlighetsloven. En rekke andre forvaltningsoppgaver er også lagt til Kommunalavdelingen. Avdelingen har idag 15 ansatte.

Vi har ledig stilling som jurist.

Kvalifikasjoner

  • Det kreves juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
  • Relevant erfaring, særlig fra offentlig forvaltning og fra saksbehandling er ønskelig
  • Kjennskap til avdelingens arbeids/rettsområder er en fordel
  • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
  • Samarbeidsevne og evne til å skape tillitt
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver

  • Juridisk saksbehandling innen avdelings arbeidsområder, primært ift plan- og bygningsrett
  • Øvrige oppgaver innen avdelingens ansvarsområder

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og bredt tverrfaglig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder.

Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i virksomhetsområdet Beredskap, justis, kommunal, vergemål og samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar.

Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Bernhard Caspari tlf. 62 55 10 75.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå