12/06/2018

Undervisningsinspektør, 100% fast stilling - Langhus skole

 • Ski kommune
 • Ski, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 17.06.2018

Har du lyst på en interessant, utfordrende og meningsfull jobb som skoleleder på vår skole?

Langhus skole er en barneskole med 410 elever og 52 ansatte. Vi har et stabilt personale med stor kompetanse og innsatsvilje for å skape en god skole. Skolen ligger på Langhus i Ski kommune. Skolen ligger sentralt, men rolig til, med store og gode uteområder. Vi vil være en skole som både påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen. Skolen arbeider spesielt med EQ i forhold til sosial læring og satser på utstrakt bruk av IKT i undervisningen. 

Stillingen inngår i skolens lederteam som består av rektor, 2 undervisningsinspektører og SFO-leder. Vi legger vekt på å skape et godt tilrettelagt opplæringstilbud og et godt læringsmiljø. Arbeid med skoleutvikling med basis i vår skolekultur og ressurser vil bli et viktig arbeidsområde. 

Undervisningsinspektøren deler sin tid mellom administrasjon, skoleutvikling og ledelse. En mindre del undervisning kan bli tillagt stillingen. 

Vi ønsker en leder som er åpen og raus, har godt humør og gode faglige kvalifikasjoner. Du må være motivert for og aktiv i å følge opp skolens utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk utviklingsarbeid, videreutvikle gode systemer
 • Leder- og personalansvar
 • Administrative oppgaver
 • Elevoppfølging
 • Resultatoppfølging
 • Personalarbeid, vikaroppfølging, timeplanlegging
 • Foreldrekontakt
 • Kontakt med samarbeidspartnere (PPT, Familiens hus, BUP, politiet)
 • Undervisning

Kvalifikasjoner

 • Relevant kompetanse og pedagogisk utdanning
 • Ønskelig med skolelederutdanning
 • Gjerne ledererfaring fra skole

Utdanningsretning

 • Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tydelig, omsorgsfull og inkluderende lederstil
 • Særlig interesse for vår elevgruppe
 • Evne til nytenkning og helhetlig tenkning
 • Ser verdien av å jobbe systematisk med skolefaglig utvikling
 • Vilje og evne til å lede utviklingsprosesser
 • Kunne arbeide selvstendig, effektivt og ta initiativ i ulike sammenhenger

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer.
 • Stillingens innhold og arbeidsområder vil kunne
 • påvirkes av interesser og kompetanse
 • Gode utviklingsmuligheter/stipendordning
 • Gode pensjonsrettigheter
 • Telefonordning
 • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Lønn: I henhold til Ski kommunes lønnsspenn


Attester og vitnemål tas med til evt. intervju.

HJEMMESIDE FOR LANGHUS SKOLE

HJEMMESIDE FOR SKOLENE I SKI

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

For stillinger i barnehage, SFO, skole og fritidsklubber, kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (jf. Opplæringsloven § 10-9).
Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktinfo:

Kjell-Martin Apalnes
Rektor
(+47) 64 86 47 00 / 922 17 428

Ansettelsesform

Fast

Søk nå