12/06/2018

100% midlertidig stilling som grunnskolelærer 1-7

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.06.2018

Beskrivelse:

Brønnøy kommune har ledig 100 % midlertidig stilling som grunnskolelærer 1-7 i perioden: 01.08.2018 – 31.03.2019. 

Brønnøysund barne- og ungdomsskole:

1 – 10 skole, 370 elever og 55 årsverk.

Skolens satsningsområde nå er skolebasert kompetanseutvikling med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i alle fag og klasseledelse/relasjonskompetanse. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kroppsøving/svømming på barnetrinnet
 • Undervisning/spesialundervisning på barnetrinnet i to eller tre av fagene engelsk, norsk, matematikk, eller naturfag
 • Lese-, skrive-, og regneopplæring i de aktuelle fagene.
 • Fagkompetanse som prioriteres vil kunne være avhengig av restbehovet etter ansettelse av avdelingsledere for mellomtrinn og ungdomstrinn 

Ønsket kompetanse:

 • Grunnskolelærerutdanning med fagkompetanse relevant for oppgavene nevnt ovenfor, helst spesialpedagogikk, gjerne i kombinasjon med sosialpedagogikk og/eller migrasjons-pedagogikk.
 • IKT-kompetanse, gjerne erfaring med metodikk/pedagogisk bruk av nettbrett
 • Kunnskap om og erfaring med god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev.
 • Samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenking og delingskultur
 • Erfaring med vurdering, formell og uformell
 • Egnethet 

Ved tilsetting må det fremvises politiattest (ikke eldre en 3 måneder).

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA – bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon 

Språkkunnskaper:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet) 

Ansettelse:

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Intervju:

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Offentlighet:

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. 

Søknaden sendes:

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 29.06.2018

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås av:

Rektor Terje Heggheim tlf: 75012202/ 47268588

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå