12/06/2018

Helsefagarbeidar - vikariat Furuhaugane omsorgsenter

 • Flora kommune
 • Flora, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.06.2018

Om teneste og stilling

 • 100 % langtidsvikariat i 3 delt turnus for helsefagarbeider

Dei som blir tilsett må pårekne å jobbe på begge avdelingar.
For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Caroline Langedal mobil 90 57 94 96 og Anja Korneliussen mobil 41 53 49 15.

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer deg som er målretta og strukturert 
 • Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
 • "Stå på vilje" og personleg eignaheit vil bli vektlagt
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Årsturnus
 • Engasjerte kollegaer og eit godt fagmiljø
 • Intern opplæring og månadlege fagøkter
 • Etisk refleksjon

Sjuke- / vernepleiarstudentar og helsefaglærlingar som blir ferdigutdanna i 2018 kan også søkje. Ved tilsetting må alle fremlegge politiattest.

Kontakter   Navn: Caroline Langedal
Tittel: Avdelingsleiar
E-post: caroline.langedal@flora.kommune.no
Arbeid: 90 57 94 96

Navn: Anja Korneliussen
Tittel: Avdelingsleiar
E-post: anjkorne@gmail.com
Arbeid: 41534915

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå