09/04/2018

Medarbeidere - Barneverntjenesten

 • Kongsvinger kommune
 • Kongsvinger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.04.2018

Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune søker medarbeidere til en tjeneste med 21 ansatte organisert i team. Barneverntjenesten står ovenfor store og spennende endringer i nær fremtid, bl.a. ved at vi har et pågående prosjekt: Robust barnevern. Prosjektet ser bl.a. på behov for endring av organisering og arbeidsmetoder. En del av prosjektet er å øke våre ressurser med nye stillinger. Barneverntjenesten er per nå organisert i barneteam, ungdomsteam, omsorgsteam og to tiltakskonsulenter, som alle har en teamleder som nærmeste faglige leder. Vi søker nye medarbeidere med oppgaver knyttet til saksbehandling og tiltaksarbeid.

Arkivsak-ID: 18/788

Medarbeidere – barneverntjenesten, intill 500 %.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Selvstendig ansvar i sakene
 • Deltakelse i teamarbeid inkludert saksfordeling og drøfting av saker
 • Deltakelse i tjenestens utviklingsarbeid
 • Være deltaker i eksterne samarbeidsmøter
 • Råd og veiledning
 • Tiltak og endringsarbeid
 • Foreldreveiledning
 • Oppmøte i rettsinstanser

Utdanning og erfaring

Det ønskes at søkere har utdanning som barnevernspedagog eller sosionom, og erfaring fra

barneverntjeneste, barnevernfaglig tiltaksarbeid eller annet foreldrestyrkende endringsarbeid.

Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning i kombinasjon med relevant praksis eller utdannelse kan også søke. Relevant tilleggsutdanning vil vektlegges, med for eksempel videreutdanning innenfor relevante fagområder som: barnevern, familieterapi, kognitiv atferdsterapi, veiledningsmetodikk, videreutdanning med fokus på samspill foreldre - spe-/småbarn.

Vi søker medarbeidere som

 • Trives i et hektisk miljø
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er pålitelige og lojale
 • Er selvstendige i sitt arbeid og har god arbeidskapasitet med evne til å prioritere
 • Tar initiativ til samarbeid, og setter i gang hjelpeprosesser etter behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som relasjonskompetanse, samarbeidsevne, evne til å motivere og drive endringsarbeid, skriftlig og muntlig framstillingsevne samt barnevernfaglige vurderinger

Vi tilbyr

Arbeid i en barneverntjeneste i endring, hvor vi er opptatt av å arbeide helhetlig og med kvalitet. Vi etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen, og tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget. En arbeidsplass som er utviklingsorientert og endringsrettet, og som setter arbeidsmiljø i høysetet.

Annet

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Førerkort for bil (klasse B) er et krav. Barneverntjenesten har tjenestebiler, men søkere må kunne disponere egen bil ved behov.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Lønns- og arbeidsvilkår

Fast ansettelse, lønn etter avtale, for øvrig arbeidsvilkår som i kommunal sektor.

Informasjon om stillingene

Mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingene kan fås ved å kontakte enhetsleder i barneverntjenesten Kristin Midtsund, på tlf. 414 03 225.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Søknadsfrist: 30. april 2018

Ansettelsesform

Fast

Søk nå