TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is, Wernersson Ost i Sverige og Norseland Inc. i USA. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.

12/01/2021
SØKNADSFRIST: 29.01.2021 TINE Meieriet Verdal ligger på Ørin Industriområde i Verdal kommune. Meieriet driver produksjon av Jarlsberg®, Norvegia®, Gräddost, Cheddar, Smør, Bremykt og pulver fra myse som eksporteres til kunder over hele verden.  Anlegget produserer ca.10 000 tonn hvitost, 3000 tonn Smør, 6000 tonn Bremykt og 11000 tonn pulver av myse per år. Antall ansatte ved meieriet er 130 . Stillingen som forbedringsrådgiver rapporterer til Forbedringssjef og er en stilling i en stab på tre rådgivere. Overordnet mål i stillingen er å støtte helhetlig og målrettet forbedrings- og kvalitetsarbeid på meieriet, støtte etterlevelse av produktspesifikasjoner mht. prosess, parametere, rutiner og metode på meieriet.   Ved ansettelse vil det legges vekt på prosesskompetanse og kompetanse / erfaring med prosjektledelse. Arbeidsoppgaver Støtte Forbedringssjef med å gjennomføre tiltak for effektivisering og kontinuerlig forbedring av driften, utslipp og ytre miljø Bistå forbedringsgruppene og støtte arbeidet i forbedringsprosjektene på anlegget Utføre analyser og følge opp resultatforbedringer på anlegget Trene og coache medarbeidere og ledere i forbedringsarbeid Støtte anlegget i å jobbe med å ta ut variasjon i alle ledd gjennom blant annet statistisk prosesskontroll (SPC) Bistå med implementering av prosessinstrukser Bistå med risikokartlegging Tilrettelegge for tilsyn og revisjoner, samt kvalitetssikre oppfølging og lukking av avvik Bistå i forbindelse med beredskap, sikre evaluering og horisontal lukking Følge opp kunde- og forbrukerreklamasjoner samt sikre avvikshåndtering Støtte linja med etterlevelse og kontrollere bruk av TINEs styringssystem  Kvalifikasjoner Bachelorutdannelse. Manglende formell utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring. Personlige egenskaper Selvstendig, proaktiv og med gode samarbeidsevner Analytisk og evne til å se helhet Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig Utadvendt, positiv og løsningsorientert Effektiv og stor arbeidskapasitet Tydelig, engasjert og fremtidsrettet Evne til å motivere medarbeidere og ledere Stor gjennomføringskraft Forbedringsfokusert Strukturert Mulighetsskaper Vi tilbyr Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø i utvikling. TINE har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med Forbedringssjef Arve Agle tlf. 41324691 for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å sende søknad og CV via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk  I forkant av ansettelse vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere. Nærmere informasjon vil bli gitt.
TINE SA
05/01/2021
SØKNADSFRIST: 29.01.2021 TINE Meieriet Verdal ligger på Ørin Industriområde i Verdal kommune. Meieriet driver produksjon av Jarlsberg®, Norvegia®, Gräddost, Cheddar, smør, Bremykt og pulver fra myse som eksporteres til kunder over hele verden.  Anlegget produserer ca.10 000 tonn hvitost, 3000 tonn smør, 6000 tonn Bremykt og 11000 tonn pulver av myse per år. Antall ansatte ved anlegget er 130. Stillingen som produksjonssjef på myseforedling og fettavdeling inngår i ledergruppen ved TINE Meieriet Verdal, og rapporterer til Meierisjef.  Overordnet mål i stillingen som produksjonssjef er å sikre effektiv produksjon som oppfyller kravene til HMS, kvalitet, leveringsgrad og totale kostnader for avdelingen. Arbeidsoppgaver Være HMS-ansvarlig innen eget ansvarsområde sikre effektiv produksjon som oppfyller kravene til HMS, kvalitet, leveringsgrad og totale kostnader for avdelingene. Initiere og etterspørre forbedringsarbeid innad i avdelingene og på tvers av avdelinger Gjennopmføre og/eller delta i lokale og sentrale prosjekter Utøve synlig lederskap og sikre effektiv utnyttelse av ressursene i og mellom avdelingene Kvalifikasjoner Meieri, matfaglig eller industriell kompetanse med minimum bachelornivå Erfaring fra HMS-arbeid Gode resultater og erfaring innen sikker og effektiv produksjon Erfaring fra forbedringsprosesser med dokumenterte resultater Lederkompetanse og -erfaring med personalansvar Erfaring fra industrielle prosesser God muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk  Personlige egenskaper Evne til å motiveremedarbeidere og ledere Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Stor gjennomføringskraft og tett på driften Strukturert Forbedringsfokusert Vi tilbyr Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende og fagmiljø i utvikling. Spesielt i fagområdet pulverkvalitet og internasjonale kundekrav.  TINE har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med meierisjef Kjell Tronhus på telefon 91540166 for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å sende søknad og CV via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk  I forkant av ansettelse vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere.
TINE SA