Nord universitet

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på bioøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatt fordelt på ni studiesteder.

Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are committed to delivering relevant educational programmes and research, with a focus on bioeconomics, innovation and entrepreneurship, and welfare, health and education. Nord University has 12,000 students and 1,200 employees at nine study locations in central and northern Norway.

21/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitetet, er det ledig en fast stilling (100 %) som avdelingsingeniør. Stillingen hører til faggruppe Husdyr, produksjon og velferd og rapporterer til leder for faggruppen. Stillingen er i hovedsak knyttet til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie. Arbeidsoppgaver Arbeidet består av følgende hovedoppgaver: Forberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs og praktiske øvelser for dyrepleierstudenter Oppfølging av dyrepleierstudenter i praksis Forberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter på andre studieprogram Daglig drift av laboratoriene, inkl. HMS-arbeid, avfallshåndtering, vedlikehold og kalibrering av vitenskapelig utstyr samt bestilling, mottak og registrering av varer Ved behov delta i laboratorieanalyser knyttet til fakultetets forskning og evt. databehandling av resultatene fra disse Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører til faggruppen Husdyr, produksjon og velferd og studieprogrammet Bachelor i dyrepleie Arbeidstid Grunnet for liten kapasitet på undervisningslaboratoriene legges noe av laboratorieundervisningen på ettermiddager/kveld. Denne stillingen er derfor planlagt med forskjøvet arbeidstid i undervisningsintensive perioder, slik at arbeidstid kan fravike normalarbeidstid på dager med laboratorieundervisning.  Kvalifikasjonskrav Det søkes primært etter dyrepleier med norsk autorisasjon og erfaring fra arbeid på smådyrklinikk. Nyutdannete og personer med annen fagbakgrunn vil også komme i betraktning. For stilling som avdelingsingeniør kreves relevant høyere utdanning, fortrinnsvis norsk autorisasjon som dyrepleier eller bachelor i biologi.  Ønskede kvalifikasjoner: Relevant erfaring fra laboratoriearbeid Gode skriftlige og muntlige ferdigheter både i norsk og engelsk Erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter Kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner Kjennskap til ECOonline (kjemikalieregistering) og andre HMS-oppgaver. Kandidater med erfaring fra dyreklinikker eller arbeid med dyr, f.eks. innen helse, biologi og/eller ernæring vil bli foretrukket under eller like kvalifikasjoner.  Personlige egenskaper Vi ser etter en motivert og samarbeidsvillig person som evner å arbeide tett sammen med studenter, forskere og kollegaer. Det stilles derfor krav til personlige egenskaper som god ordenssans, vurderingsevne, selvstendighet og praktiske evner. Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et spennende internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø i vekst. Personlig egnethet vektlegges Vi kan tilby Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1085 Avdelingsingeniør årslønn fra kr 367.400 - 449.800. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særs kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse . Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieprogramansvarlig Hege Meldal ( hege.meldal@nord.no ), telefon 755 17474, eller kontorsjef Irene Stork ( irene.stork@nord.no ), telefon 755 17442. Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.03.2019 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30073578 Søknadsfrist: 04.03.2018
Nord universitet
01/02/2019
SØKNADSFRIST: 25.02.2019 Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning.   Professorstillinger i organisasjon og ledelse  - Nord universitet - Søknadsfrist: 25. februar 2019  Handelshøgskolen Nord Universitet ønsker å ansette inntil 2 professorer innen fagområdet organisasjon og ledelse, organisasjonsatferd og internasjonalisering. Stillingene ønskes besatt av aktive forskere som er god til å undervise og som har evne til å initiere og utvikle forskningsaktiviteter. Det er viktig at man kan initiere og delta i søknadsskriving; spesielt til Norges Forskningsråd og EU. Den ene stillingen er tenkt å ha et særlig ...   Professor/Associate Professor in finance/applied econometrics - Nord universitet - Søknadsfrist: 25. februar 2019  Nord University Business School, Norway, invites applications for a position as professor or associate professor of business economics, with a specialization in applied econometrics or finance. The appointees will have responsibility for research, teaching and supervision of candidates at the bachelor, master and PhD levels. The successful candidate is expected to contribute to academic research as well as the development of study programmes and teaching methods. The position is placed within the section for economic analysis and accounting, which covers the following areas: accounting, auditing, budgeting, management control, finance and investment, economics and research methods   Professor/førsteamanuensis i pedagogikk - Nord universitet - Søknadsfrist: 25. februar 2019  Ved Handelshøgskolen (HHN) er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i pedagogikk. Vi søker etter en person som i tillegg til pedagogisk kompetanse gjerne har erfaring med trafikksikkerhetsarbeid.Handelshøgskolen og Faggruppe trafikk samler vitenskapelige ansatte i et av Norges fremste trafikkfaglige miljø som er i rask utvikling. Faggruppen samarbeider tett med fakultetets samfunnssikkerhets- og transportfaglige miljø i Bodø. ...   Professor/førsteamanuensis i trafikksikkerhet - Nord universitet - Søknadsfrist: 25. februar 2019  Ved Handelshøgskolen (HHN) er det ledig inntil 2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis i trafikksikkerhet. Stillingene skal, i tillegg til undervisningsoppgaver, styrke forskningen innen trafikksikkerhet med et særlig fokus rettet mot trafikantatferd og sikkerhet i trafikken.Handelshøgskolen og Faggruppe trafikk samler vitenskapelige ansatte i et av Norges fremste trafikkfaglige miljø i rask utvikling. Faggruppen samarbeider tett med ...   Professor/førsteamanuensis i mobilitet og moderne vegtransport - Nord universitet - Søknadsfrist: 25. februar 2019  Ved Handelshøgskolen (HHN) er det ledig inntil 2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis innen fagfeltet mobilitet og moderne vegtransport. Stillingen(e) er tenkt å styrke forskning og undervisning på fagområder som mobilitet, vegtransport, intelligente transportsystemer (ITS), digital teknologi og andre teknologiske løsninger.Stillingens forskningsfelt og faglige forankring vil være utvikling og implementering av teknologi i ...
Nord universitet