Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

17/03/2020
SØKNADSFRIST: 30.03.2020 Heimetenesta Me utvidar vikarbanken vår og har ledig 80% fast stilling som sjukepleiar   –  heimetenesta i Åmot  - ID 1756 Søknadsfrist: 30.03.2020 Stillinga vert oppretta for å dekke behov for vikar ved fråver i hemetenestane i Vinje. Heimetenestane har avdelingar i Rauland, Øvre Vinje og i Åmot. Du vil få ein fast turnus i Åmot, men må påreikne at arbeidsstad kan variere. Likar du varierte oppgåver kan dette vera stillinga for deg. Stillinga har  arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid 35,5 t/v. Kvalifikasjonar: Autorisasjon som sjukepleiar Søkjarar må ha førarkort og disponere eigen bil Det vil bli lagt vekt på personleg eignahet Du må ha god kunnskap i norsk, skrifteleg og munnleg minimum nivå B2 Lovkrav om politiattest (ikkje eldre enn 3 månader) Dersom det ved interne omrokkeringar vert ledige fleire stillingar, tilset me og i desse. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Vitnemål og attestar må takast må takast med til intervju. Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Anne Jannicke Lie, 46 92 40 80. Søknad skal sendast på elektronisk skjema.
Vinje kommune