Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

12/02/2020
SØKNADSFRIST: 28.02.2020 Vinje helse og omsorg, sjukeheimen, vikarbank. 50 % fast stilling - ID 1732 Søknadsfrist: 28.02.20 Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg. Stillinga er ledige frå snarast Krav til søkjar: autorisert sjukepleiar Det blir vektlagt gode evner for samarbeid og fleksibilitet Stillinga vil ikkje vera knytt til ei gruppe, men skal brukast fleksibelt i heile sjukeheimen. Blir det interne omrokkeringar kan det bli tilsett i fleire stillingar. Me kan tilby: Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar   ​I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Baiba Sheine tlf: 953 05 641. Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune