Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. 

10/07/2018
SØKNADSFRIST: 03.08.2018 Kommunalavdelingens hovedoppgaver er arbeid med plan- og bygningsloven, vergemålsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, kommuneloven og kommuneøkonomi. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til forvaltningsloven, offentlighetsloven. En rekke andre forvaltningsoppgaver er også lagt til Kommunalavdelingen. Avdelingen har idag 15 ansatte. Rådgiver/seniorrådgiver, jurist Fylkesmannen har ledig fast stilling for jurist. Stillingen vil i hovedsak vil ha følgende arbeidsoppgaver: Juridisk- og andre saksbehandlingsoppgaver innen avdelings arbeidsområder, primært ift vergemålsområdet Øvrige oppgaver innen avdelingens ansvarsområder må påregnes. Utdanningsnivå Juridisk embetseksamen/Master i jus Kvalifikasjoner for stillingen kan være : Relevant erfaring, særlig fra offentlig forvaltning og fra saksbehandling Kjennskap til avdelingens arbeids/rettsområder vil bli tillagt stor vekt Kjennskap til IKT verktøy som avdelingen bruker Evne til både å arbeide selvstendig og i team Effektiv Gode samarbeidsevner Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, bl.a. holde presentasjoner Fleksibel og løsningsorientert Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i virksomhetsområdet Beredskap, justis, kommunal, vergemål og samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Fylkesmannen er aktivt medvirkende til Inkluderingsdugnaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Bernhard Caspari tlf. 62 55 10 75.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
10/07/2018
SØKNADSFRIST: 03.08.2018 Kommunalavdelingens hovedoppgaver er arbeid med plan- og bygningsloven, vergemålsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, kommuneloven og kommuneøkonomi. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til forvaltningsloven, offentlighetsloven. En rekke andre forvaltningsoppgaver er også lagt til Kommunalavdelingen. Avdelingen har idag 15 ansatte. Rådgivere, vergemål, 2 stillinger Fylkesmannen har ledig 2 vikariater. Vikariatene er ledig i 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 måneder. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen vil i hovedsak vil ha følgende arbeidsoppgaver: Saksbehandling innen avdelings arbeidsområder, primært ift vergemålsområdet Øvrige oppgaver innen avdelingens ansvarsområder må påregnes Utdanningsnivå Ulik fagbakgrunn kan være aktuell, som helsefag, sosialfag, økonomi, administrasjon, men annen relevant utdannelse/praksis kan være aktuell. Vedkommende bør ha utdannelse på minimum bachelornivå. Kvalifikasjoner for stillingen kan være : Relevant erfaring, særlig fra offentlig forvaltning og fra saksbehandling Kjennskap til avdelingens arbeids/rettsområder vil bli tillagt stor vekt Kjennskap til IKT verktøy som avdelingen bruker Effektiv Evne til både å arbeide selvstendig og i team Gode samarbeidsevner Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, bl.a. holde presentasjoner Fleksibel og løsningsorientert Stillingsnivå I henhold til stillingsvurderingssystemet bør stillingen besettes som rådgiver, stillingskode 1434, lønnsspenn 475 000 - 550 000. Dersom særlig kvalifiserte søkere med masterutdannelse søker kan det være aktuelt å tilsette som seniorrådgivere, stillingskode1364, lønnsspenn 540 000 – 650 000. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i virksomhetsområdet Beredskap, justis, kommunal, vergemål og samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Fylkesmannen er aktivt medvirkende til Inkluderingsdugnaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Bernhard Caspari tlf. 62 55 10 75.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge