Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

17/11/2021
SØKNADSFRIST: 05.12.2021 Bygg-og vedlikehaldsavdelinga i Stryn kommune har til saman 29 årsverk, inkludert vaktmeister- og reinhaldstenester. Avdelinga forvalter, utviklar og byggjer kommunen sin bygningsmasse som utgjer om lag 60.000 kvm. Då vi har ein arbeidsdag prega av høg intensitet og fagleg engasjement, er det viktig for oss å få rette folk i rett posisjon, med dei høvelege personlege eigenskapane. Arbeidsoppgåver Ansvar for gjennomføring av prosjekt, inkludert budsjett/økonomi Utarbeiding av vedlikehald/rehabiliteringsplanar Utarbeiding av tilbod/anbodsgrunnlag Ansvar for HMS/ FDV-system/SHA Administrasjon av utleigebustadane Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning, ingeniør innan bygg eller byggtekniske fagområde, alternativt Teknisk fagskule Relevant erfaring God byggteknisk og økonomisk forståing Fortruleg med IKT som arbeidsverktøy Førarkort min B/BE Fordel med kunnskap om offentlege anskaffelser Personlege eigenskapar Gode samarbeidsevner God munnleg og skriftleg framstilingsevne Evne til tverrfagleg samarbeid Strukturert og løysingsorientert Vi tilbyr Spennande oppgåver Løn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordningar Triveleg abeidsmiljø Kontaktinformasjon Egil Erdal , Seksjonsleiar bygg og vedlikehald, 908 58 907,  egil.erdal@stryn.kommune.no Arbeidsstad Tonningsgata 4 6783 Stryn
Stryn kommune