Tønsberg kommune

Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! 


Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. 

09/04/2019
SØKNADSFRIST: 26.04.2019 Vi søker to dyktige arealplanleggere til faste, 100 % stillinger i vår planavdeling. Som arealplanlegger i Tønsberg kommune vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en attraktiv og voksende bykommune. Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av rådgivning og saksbehandling av detaljreguleringsplaner. Virksomheten Kommuneutvikling har ca. 50 ansatte innenfor planlegging, byggesak, landbruk, geodata og eget kundemottak. Planavdelingen har i dag 11 dyktige og engasjerte medarbeidere som arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging, rådgivning og saksbehandling av  reguleringsplanforslag og ulike by- og stedsutviklingsprosjekter. Vi står overfor en rekke interessante utfordringer og planleggingsoppgaver, som flere store kvartalsreguleringer innenfor bysentrum, spennende prosjekter innenfor Bypakke for Tønsbergregionen og InterCity-utbygging. Vi søker personer som Har relevant høyere utdanning som arkitekt, arealplanlegger, jurist eller annet Har god kunnskap om plan- og bygningsloven Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne Personlige egenskaper Er selvstendige og strukturerte Trives med komplekse oppgaver med mange involverte parter Evner å finne løsninger basert på dialog og samarbeid Personlig egenskap vektlegges Hva kan vi tilby Et godt tverrfaglig miljø Ansvar og tillit Mulighet til utvikling Fleksibel arbeidstid Konkurransedyktig lønn Gode pensjon,- og forsikringsordninger Kontaktpersoner : Anne Hekland mob: +47 99329663 Elisabet Finne mob: +47 92081023
Tønsberg kommune
24/10/2018
SØKNADSFRIST: 26.11.2018 Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker.  Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner innen kommunen – blant annet vei, vann, avløp og overvann. Bydrift har til sammen 100 ansatte og holder til i Tønsberg rådhus, Bjørn Farmann og på Kilen. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektoppfølging. Stillingen vi ønsker besatt er en saksbehandler for vann og avløp i 100% fast stilling.  Hovedarbeidsoppgaver: Generell saksbehandling innenfor VA Gi uttalelse til plansaker og byggesaker Generell kontakt med innbyggere og entreprenører i VA-spørsmål Sende ut pålegg samt følge opp omlegging av avløp inklusiv tilskudd iht tilskuddsordning Sende ut pålegg om private vannlekkasjer og vannmålere  Ønskede kvalifikasjoner: Relevant utdanning, helst ingeniør innenfor VA, rørleggermester eller annen relevant erfaring innen VA-bransjen God praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdannelse Stillingen vil ha en bred kontaktflate – mot innbyggere, andre eksterne samarbeidspartnere og internt i kommunen – noe som betyr at vedkommende må kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig Vi ser gjerne at søker har kjennskap til offentlig forvaltning Søker må ha gode datakunnskaper og ha lett for å tilegne seg nye kunnskaper Førerkort klasse B  Personlige egenskaper: Du må ha evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team Positiv innstilling og godt humør vektlegges Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Gode samarbeidsevner Serviceinnstilt  Vi kan tilby: En trygg og faglig interessant stilling Et godt fagmiljø Nødvendig opplæring og kurs vil bli gitt til den rette kandidaten Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid Frihet til å forme egen arbeidsdag  CV med personlig søknad skal vedlegges den elektroniske søknaden. Kontaktpersoner: Roger Herstad mob: +47 94832871
Tønsberg kommune