Kristiansand kommune

Vi tror på muligheter

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Les mer på www.kristiansand.kommune.no/jobb.

10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i avdeling drift vann. Avdelingen utfører den daglige driften av vannforsyningen. Dette innebærer kontinuerlig oppfølging, drift og vedlikehold av vannverk, høydebasseng, pumpestasjoner og ledningsnett. Stillingen er nyopprettet. Vi søker etter en dyktig medarbeider til avdeling drift vann som i dag har 20 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer. Arbeidsoppgaver Delta i utviklingen av prosesser og arbeidsmetoder på anleggene. Herunder bidra til kontinuerlig forbedring av driftsovervåkning og holde seg oppdatert på innovasjon og utvikling av prosesser, metoder og utstyr benyttet i vannrensing og vannforsyningen. Prosjektledelse av enkelte vedlikeholdsoppgaver, utbyggingsoppgaver og utredninger i avdelingen. Oppfølging av og utvikling av internkontrollen for vannforsyningen. Herunder utarbeidelse og vedlikehold av skriftlige prosedyrer, oppfølging av avvik og kvalitetsarbeidet i avdelingen. Oppfølging av og utvikling av avdelingens FDV-systemer. Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan. Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en stilling som driftsplanlegger vannforsyning i den sentrale staben i VA-enheten. Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte. Kvalifikasjoner Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk. Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp.    Fleksibel arbeidstid.    Lønn etter avtale.     Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Kontaktinformasjon: Odd Yngvar Lian Avdelingsleder drift vann Telefon  916 70 730 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune
10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i den sentrale staben i VA-enheten og har oppgaver og ansvar innenfor det overordnede, strategiske og praktiske arbeidet med kvaliteten på nye VA-anlegg. Dette er både nye anlegg i utbyggingsområder – som kommunen overtar driftsansvaret for – og rehabilitering av eldre anlegg – som kommunen selv utfører. Vi søker etter en dyktig medarbeider til VA-enheten som i dag har 80 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer. Arbeidsoppgaver Deltakelse i arbeidet med å sikre at kommunen oppnår kravene til kvalitet på våre VA-anlegg. Herunder deltakelse på oppstartsmøter, byggemøter, befaringer og overtakelser med mere. Gjennomgang og kontroll av tekniske tegninger og prosjektering.  Ansvarlig for vedlikehold og faglig utvikling av kommunens normer for VA-anlegg (VA-norm). Være VA-enhetens kontaktpunkt for å kunne svare ut interne og eksterne henvendelser knyttet til kvaliteten på våre VA-anlegg. Herunder kvalitet på utførelse og materialer. Tilrettelegge for intern kompetanseheving rundt materialkvalitet og utførelse. Herunder arrangere interne kurs og fagdager i dialog med leverandører og markedet. Faglig ansvarlig for VA-enhetens krav til og oppfølging av kvalitet på anlegg. Kontinuerlig forbedring og utvikling av VA-enhetens krav til kvalitet på egne anlegg. Kvalifikasjoner Mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag, evt. bachelor med lang erfaring innen fagområdet. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Ønske om relevant erfaring fra kvalitetsarbeid. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.       Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk.  Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.   Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25   SØKNADSFRIST: 29.05.2022 Kontaktinformasjon: Torleif Jacobsen Enhetsleder vann og avløp Telefon  995 38 399 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune
10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i den sentrale staben i VA-enheten og har oppgaver og ansvar innenfor det overordnede og strategiske arbeidet med vannforsyningen i Kristiansand. Vi søker etter en dyktig medarbeider til VA-enheten som i dag har 80 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer.   Arbeidsoppgaver  Bidra til strategisk oppfølging av vannforsyningen i Kristiansand. Herunder delta aktivt i teamet som planlegger fremtidig kapasitet på vannforsyningen og utbygging av vannverk, høydebassenger, pumpestasjoner, ledningsnett med mere. Delta i planlegging, dimensjonering og utvikling av vannforsyningen i Kristiansand. Oppfølging av og ansvarlig for VA-enheten sin overholdelse av drikkevannsforskriften og dialog med Mattilsynet, samt for pålagte rapporteringer til myndigheter. Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan. Være et faglig tyngdepunkt innenfor vannforsyningsdelen av VA-faget. Tett samarbeid med driftsavdelingen for vannforsyning. Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en driftsingeniørstilling i avdeling drift vann (nyopprettet stilling). Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte. Kvalifikasjoner Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.   Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk. Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Kontaktinformasjon: Torleif Jacobsen Enhetsleder vann og avløp Telefon  995 38 399 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune