Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. 

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. 

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

18/01/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Vi har ledig to fastlegehjemler ved Andenes legekontor for selvstendig næringsdrivende leger. De ledige fastlegehjemlene har per i dag et listetak på1000 pasienter og har et godt pasientgrunnlag. Listestørrelse kan vurderes nærmere i samråd med søkere. Hjemlene er ledig fra 01.09.19.  Se presentasjon av Andøy kommune og de ledige fastlegehjemlene her:   https://spark.adobe.com/page/xjE6Zv3tRtiVx/   Om stillingen:   Andøy Kommune kan tilby arbeid i et ungt og flott miljø ved Andenes legekontor. I Andøy kommune er det seks fastlegehjemler og en turnuskandidat fordelt på to legekontor; et på Andenes og et i Risøyhamn, derav 4 hjemler tilhørende Andenes. Vi har kommuneoverlege ansatt i 50 % stilling. Kontoret på Andenes har 4,1 årsverk med hjelpepersonell, inkludert avdelingsleder. Vi tilbyr konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege ved kommunalt legekontor med 0-løsning: Kommunen beholder basistilskudd og du beholder uavkortet egenandel og refusjon.  Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Kommunen forbeholder seg retten til å kunne disponere inntil 7,5 t/u. til kommunale oppgaver.  Krav til kompetanse:   -Norsk legeautorisasjon.  -Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering jf. nytt krav fra 01.03.17 (godkjent allmennlege).  -Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper kreves  -Den som tilsettes må legge frem politiattest.  -Gode datakunnskaper  Ønskede kvalifikasjoner:   Spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller erfaring fra allmennpraksis.  Bestått norsk turnustjeneste.  Interesse for kommunehelsetjeneste.  Evne til selvstendig arbeid, serviceinnstilling og evne til samarbeid.  Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges.  Andøy kommune kan tilby:   Gunstige vilkår, særskilte rekrutteringstiltak for oppstartsåret 2019 kan vurderes.  Kommunalt legekontor med erfarent helsepersonell.  Variert arbeid i et miljø bestående av fire leger.  Tilrettelegging i forhold til mulighet for faglig oppdatering.  Behjelpelig med å skaffe bolig og barnehage.  Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. ansettelse.  Andøy kommune benytter per tiden System X journalsystem.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.  For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med enhetsleder Helse og familie Beathe Andersen, tlf. 76 11 57 59, e-post:  beathe.andersen@andoy.kommune.no   Kun søknader som sendes via vårt digitale søknadssenter vil bli vurdert.  Benytt vårt digitale søknadssenter  https://e-skjema.no/andoy  Saksnr: 18/1166 Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  31.03.2019
Andøy kommune