Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. 

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. 

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

02/08/2022
Ønsker du å være med å bidra til et inkluderende fellesskap for alle barn i barnehager og grunnskole? Andøy kommune har en PP-tjeneste som skal være tett på og ha et nært samarbeid med kommunes grunnskoler og barnehager. Sammen ønsker vi å videreutvikle arbeidet med å inkludere og ivareta alle barn og unge. Forbedringsarbeidet ses i sammenheng med føringer i sentrale dokumenter som St.Meld 6 – Tett på og det pågående Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målet er å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, og å sørge for spesialpedagogiske tiltak av høy kvalitet. Det er ledig 100% fast stilling som logoped i Andøy PPT . I denne stillingen vil du jobbe direkte med barn som har behov for logopedisk oppfølging i barnehage og skole, samt veilede annet fagpersonell og gi råd til foresatte. I tillegg bidra aktivt i arbeidet for å øke kompetansen til ansatte i skoler og barnehager knyttet til språk og språkutvikling hos barn og unge. Barnehager og grunnskoler jobber aktivt med å forbedre sitt arbeid rundt barns språkutvikling og barns leseferdigheter. Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Arbeidsoppgaver Logopedisk veiledning og rådgiving til foresatte, skoler og barnehager Logopedisk oppfølging av barn i barnehagealder og i grunnskolen Kartlegging, utredning og tiltak Bidra i kommunes arbeid for å gjøre grunnskolene dysleksivennlige Utforme og gjennomføre et kompetanseløft innen barns språkutvikling Veilede ansatte i skolen i bruk av aktuelle digitale verktøy Kvalifikasjoner Hovedfag/mastergrad innenfor logopedi og/eller spesialpedagog med kompetanse på barns språkutvikling Test/karteleggingskompetanse er ønskelig Det er ønskelig med erfaring fra grunnskole Kjennskap til aktuelle digitale hjelpemidler Ønskelig med veilederkompetanse Personlig egnethet vektlegges Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner i møte med barn og voksne Kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevne Motivasjon og faglig engasjert for å bidra i utviklingsarbeid. Annen informasjon Søkere må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjenesten har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse i stillingen. Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Vi tilbyr: Varierte og spennende arbeidsoppgaver. Samarbeid med barnehager og skoler med engasjerte og faglig dyktige ansatte. Mulighet for faglig utvikling og videreutdanning innen fagfeltet. Lønn etter avtaleverket. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse snarest etter nærmere avtale Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte Avdelingsleder for Andøy PPT: Marie Denice Jordbru, mariedenice.jordbru@andoy.kommune.no    Se mer om kommunen her  https://leviandoy.no Se film fra Andøy kommune: https://youtu.be/ddQMjSJo1eE Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Kontaktinformasjon: Marie Denice Jordbru Telefon: +47 99388107  Epost:   mariedenice.jordbru@andoy.kommune.no SØKNADSFRIST: 01.09.2022
Andøy kommune