Åmot kommune
​Åmot kommune har ca. 4.400 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv. Velkommen til Åmot!
13/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Har du bachelor i sykepleie med godkjent autorisasjon og med et ønske om å jobbe i demensomsorgen? Da trenger vi deg! Har du erfaring eller videreutdanning innen demens? Da trenger vi deg også! Vi kan tilby deg ansettelse i kommunen vår med arbeidssted på en oversiktlig og idyllisk institusjon for personer med demenssykdom. På arbeidsplassen arbeider vi aktivt for å til enhver tid ha et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å være på jobb når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfasetilrettelegging. Hos oss får du i tillegg til grunnlønna et funksjonstillegg på 30.000,- kroner i 100 % stilling. Vi oppfordrer 3. års sykepleierstudenter som er ferdig våren 2020 om å søke. Arbeidsoppgaver   Ha sykepleiefaglig ansvar for pasientene Medikamenthåndtering Alt av sykepleieoppgaver ved et sykehjem Dokumentasjon, oppbygging og oppfølging av tiltaksplaner Kartlegginger Veiledning og opplæring Kvalitetsforbedrende arbeid Tverrfaglig samarbeid Pårørende samarbeid ​ Kvalifikasjoner   Norsk autorisert sykepleier Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter Relevante IKT kunnskaper Førerkort Politiattest som ikke er eldre enn 3. mnd. må fremlegges ved en evt. ansettelse Det er ønskelig med: Interesse for demens, og erfaring fra miljøarbeid med denne pasientgruppen ​Personlige egenskaper   Fleksibel og løsningsorientert Aktivt holder deg faglig oppdatert Bidragsyter i et godt arbeidsmiljø Har evne til refleksjon og omstilling Har evne til å skape tillit, veilede og motivere ​ Vi kan tilby   Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler En av landets beste pensjonsordninger, KLP 30.000 kr. i funksjonstillegg utenpå grunnlønna i 100 % stilling ​ Vår ref ​20/586 ​ ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​ Kontaktperson Mona Løvlien, tlf: 48883502 eller epost:  msl@amot.kommune.no   ​ Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune
14/01/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Ledig lærlingplass som Helsearbeider og Barne- og ungdomsarbeider   ​Åmot kommune har trygge og gode arbeidssteder for 8-10 lærlinger i året. Våre lærlinger får variert og god opplæring, dyktige veiledere og kursing. Er du engasjert og motivert for å bli lærling i Åmot kommune? Ønsker du utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver? Da ønsker vi å se din søknad på en av våre ledige lærlingstillinger.  Vi søker etter lærlinger i fagene: - Helsearbeiderfaget  - Barne- og ungdomsarbeiderfaget ​Stillingstype/-prosent 100 Kvalifikasjoner Bestått VG1 og VG2 i nevnte fag Rettighetselev  Behersker norsk skriftlig og muntlig godt Vi søker deg som   ​Er nysgjerrig og lærevillig  Er initiativrik  Er punktlig  ​Er strukturert Har gode holdninger til arbeidet Har engasjement for faget Vi kan tilby​ Varierte arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø Engasjerte kollegaer  Faglig leder og veileder med bred fagkunnskap  God oppfølging og veiledning Lønn etter tariff Mulighet for 3 måneder læretid i utlandet med lønn Annet: Politiattest kreves for barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Vår ref 2020/73 ​Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. ​Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.  
Åmot kommune