Åmot kommune
​Åmot kommune har ca. 4.400 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv. Velkommen til Åmot!
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2109 Avdelingsleder ivaretar faglig, strategisk og praktisk ledelse av tjenesteområdet og har personal og økonomiansvar for avdelingen. Vi søker en lagspiller som utarbeider mål og strategier for avdelingen og arbeider systematisk etter disse sammen med dine medarbeidere og ledere. Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er to av tjenesteområdets satsningsområder. Som avdelingsleder inngår du som en del av enhetens ledergruppe. Ledergruppen vil være en viktig bidragsyter i utviklingen av tjenesteområdet og av sektoren. Din avdeling har base i Rena sentrum, og har 24 årsverk.   Personlige egenskaper Du må være tydelig, strukturert og engasjert Gode samarbeidsevner og samlende i din lederatferd Gode kommunikasjonsevner, som innebærer både tydelighet og evne til å lytte Ønske om å skape resultater Initiativrik og ha gjennomføringsevne Ha endringsvilje og kunne mobilisere til vekst og utvikling Godt humør og fleksibilitet   Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie Lederutdanning, erfaring fra tidligere arbeid som leder kan kompensere for dette Erfaring fra arbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste Ønskelig med erfaring fra omstillings- og endringsarbeid God innsikt i lov- og avtaleverk Relevante IKT kunnskaper Førerkort klasse B ​  Vi kan tilby Utfordrende, meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver. En organisasjon i utvikling. Medlemskap i KLP Lønn etter avtale ​  Annet ​Politiattest kreves ​  ​​  Vår ref 19/242 ​ ​ Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad ​  ​ Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​  ​ Kontaktperson Enhetsleder for helse- og velferdstjenester i hjemmet Kari Vik tlf. 93200354,  kiv@amot.kommune.no      ​  ​ Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune
12/02/2019
SØKNADSFRIST: 25.02.2019 Vi har ledig 100 % stilling for deg som vil arbeide med rus og psykisk helse. Vi ser etter deg som vil være med å arbeide tverrfaglig med rus- og psykisk helse i kommunen. Er du en selvstendig, strukturert og løsningsorientert person? Tålmodig, empatisk og raus? Da ber vi deg lese videre.  Avd. for psykisk helse og rus har en ledig stilling i teamet med to psykologer, spesialsykepleier og ungdomsveileder. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere. Stillingsinnehaver vil ha hovedvekt av arbeidsoppgaver knyttet til rus, men vil og arbeide med generelle problemstillinger knyttet til psykisk helse. Stillingens arbeidsoppgaver inkluderer blant annet kartlegging og utredning, individuell oppfølging og behandling, koordinering av tjenester ved sammensatte behov (IP og ansvarsgruppemøter), følge opp brukere som er under LAR-behandling, samt bidra i det rusforebyggende arbeidet i kommunen. Stillingstype/-prosent:  100 % fast Søknadsfrist:  25.02.2019 ​Vi ønsker at vår nye kollega har: Videreutdanning innen psykisk helse og rus - relevant erfaring kan oppveie for manglende videreutdanning Erfaring fra kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter Et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid Personlig egnethet vektlegges betydelig. Krav til stillingen: ​Bachelorgrad innen helse- og sosial God muntlig og skriftlig norsk Førerkort kl. B Beherske IKT-verktøy Vi kan tilby ​Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer. Lønn i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser Pensjonsordning i KLP Annet Vår ref ​19/219 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Elektronisk søknad sendes via knappen "Søk nå" på denne siden.  Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Silje Nord-Baade, Tlf: 47453688 / 48953374,  snb@amot.kommune.no   Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune
24/01/2019
SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Sektor Helse og Velferd søker etter sommervikarer innenfor helsesektoren i Åmot kommune.  Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, legesekretærer, vernepleiere, aktivitører, institusjonskokk og assistenter. Videre er vi spesielt interessert er vi i deg som er student innenfor relevante utdanninger, eksempelvis sykepleie, vernepleie og sosionom. Er du under utdanning til helsefagarbeider, ja da ber vi deg også lese videre. Vi har forresten egen lønnsplassering for sykepleiestudenter. Er du ufaglært, fint om du også leser videre, da vi har ulikt behov for kompetanse hos våre vikarer. De periodene vi trenger deg er ukene 26-33 i 2019. Vi søker fortrinnsvis etter ferievikarer som kan arbeide i store deler av nevnte periode. Vi har et bredt spekter av brukere. Vi søker sommervikarer innenfor  sykehjem, dagavdeling, kjøkken, hjemmetjenester, legekontor og bofellesskap . Arbeidsdagen vår er utfordrende og spennende. Du må kunne jobbe like godt selvstendig som i et team. Vi har, og verdsetter vårt gode arbeidsmiljø høyt. ​​ ​ Stilling Sommervikarer ​  Stillingstype/-prosent ​Vikarer ​  Søknadsfrist ​24.02.2019 ​  Vi søker deg som Har lyst til å jobbe med mennesker Liker å jobbe i en travel hverdag Er initiativrik, lojal og fleksibel Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Vil arbeide for å gjøre hverdagen god for andre Arbeider etter oppsatte fagprosedyrer og miljøtiltak Er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. ​  Krav til stillinger        Ønskede kvalifikasjoner ​Serviceinnstilt, og gjør de oppgaver som ligger til arbeidshverdagen. Over 18 år For stilling i hjemmebasert omsorg er det krav om førerkort klasse B Kan fremvise tilfredsstillende politiattest (aktuelle kandidater får tilsendt skjema for oversendelse) Må beherske norsk skriftlig og muntlig på godt nivå (tilsvarende Bergenstest)  Utdanning/gjerne studenter innenfor relevant helse - og sosialfaglig utdanning Erfaring innenfor pleie og omsorgstjenester ​ Generelt felles for alle stillinger ​Arbeidstid er turnus med arbeid på helg. Det bes om at det oppgis i søknaden når du kan arbeide fra og til, og på hvilket tjenestested du ønsker å arbeide. Personlig egnethet og skikkethet vil bli tillagt stor vekt. ​  Annet Åmot kommune publiserer ledige stillinger på sin hjemmeside,  www.amot.kommune.no  . ​  Vår ref ​19/125 ​ ​ Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad ​  Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​  Kontaktperson(er) ​ Tjenester i Hjemmet Rena: Silje Sørensen-Sundsrud, Tlf 48 88 32 11, siso@amot.kommune.no   Tjenester i Hjemmet Osen: Siw Thingstad, Tlf 47 47 24 77, sith@amot.kommune.no   Karroa Bofellesskap: Siv Anita Jakobsen, Tlf 47 46 02 62,  saj@amot.kommune.no   Ryslingmoen 3. etg og Deset-tunet sykehjem: Mona Løvlien Tlf 48 88 35 02,  msl@amot.kommune.no   Ryslingmoen 2. Etg: Tina Nordseth, tlf 47 45 96 07, tien@amot.kommune.no   Enhetsleder Tjenenster I hjemmet: Kari Vik, tlf 93 20 03 54,  kiv@amot.kommune.no   Enhetsleder institusjoner og spesialiserte tjenester: Astrid Bekken, tlf 90 63 91 39  asb@amot.kommune.no   ​  Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. ​  Organisasjon Åmot kommune ligger i Østerdalen ca. 20 mil fra Oslo og ca.30 mil fra Trondheim. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels- og servicesenter. Åmot kommune er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og birkebeinerarrangementene. Kommunen har over 400 fast ansatte. Kommunen har gode arenaer for idrett og kulturliv samt gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.
Åmot kommune