Arendal kommune

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses- og rekreasjonsmuligheter. 

Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Les mer her 

24/05/2019
SØKNADSFRIST: 16.06.2019 Enhet hjemmebaserte tjenester søker etter en avdelingsleder med ansvar for Tromøy hjemmesykepleie og Nattpatruljen. Avdelingen har for tiden ca. 31 årsverk. Stillingen inngår i lederteamet for enhet Hjemmebaserte tjenester med totalt 11 ledere i tillegg til fagutvikler. Avdelingsleder vil ha et tett samarbeid med fagkoordinator som har et faglig oppfølgingsansvar i avdelingen. Søkere må påregne å bruke egen bil i tjenesten.  Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Alle søkere må legge ved aktuelle scannede attester og vitnemål til søknaden. Arbeidsoppgaver Ansvar for personal, økonomi og fag i samarbeid med enhetsleder. Bidra aktivt til å utvikle enheten og tjenestene til beste for brukerne sammen med tjenestekontoret, fagkoordinatorer, medarbeidere og enhetens lederteam. Følge opp enhetens virksomhetsplan og aktivitetsplan. Samarbeid med brukere og pårørende av tjenesten, samt andre interne eller eksterne samarbeidspartnere. Kvalifikasjoner 3 årig relevant høyskoleutdanning innen helse  Ledererfaring, med vekt på medvirkningsbasert ledelse, gjennomføringsevne og gode resultater i endringsarbeid. Videreutdanning i ledelse og relevant arbeidserfaring. Gode datakunnskaper og evne til god økonomistyring. Personlig egnethet. Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Søker må ha førerkort for bil og påregne og benytte egen bil i tjenesten. Personlige egenskaper Mestrings- og løsningsfokus. Evne til å være tydelig, utvikle gode team og et godt arbeidsmiljø Lydhør og empatisk. Være proaktiv i utviklingen av kvaliteten på tjenestene. Samarbeidskompetanse. God arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig. Fleksibel og ansvarsbevisst. Vi tilbyr En utfordrende stilling med muligheter for faglig og personlig utvikling. Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og godt lederteam. Lederutviklingsprogram. Tiltredelsestidspunkt og lønn etter avtale. Kontaktinformasjon Per Øyvind Larsen Enhetsleder 99 46 07 65 per.oyvind.larsen@arendal.kommune.no  
Arendal kommune