Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

13/03/2019
SØKNADSFRIST: 01.04.2019 Vi søker Økonomisjef som kan jobbe strategisk, strukturert og med evne til å motivere medarbeidere og ledere. Beskrivelse av arbeidssted Økonomisjefen er daglig leder av økonomiavdelingen som p.t. består av 5 årsverk. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe. Den administrative organiseringen er under vurdering og ansvarsområdet kan bli justert. Hovedarbeidsområder Avdelingens arbeidsoppgaver omfatter blant annet budsjett, rapportering, regnskap, innfordring, lønn, skatteinnkreving, eiendomsskatt, saksbehandling og løpende økonomistøtte. Økonomisjefen vil være en viktig bidragsyter i den strategiske  utviklingen av kommunen. Ønskede kvalifikasjoner Relevant utdanning på minimum høgskolenivå Relevant praksis og erfaring  Ledererfaring og erfaring med bruk av IKT som verktøy Like utfordringer og jobbe helhetlig og selvstendig.  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.  Samarbeidsevne og kunne jobbe godt i team Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/ Vi tilbyr Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i en kommune preget av godt arbeidsmiljø, engasjerte og faglig dyktige medarbeidere og gode samarbeidsforhold. Rennebu kommune tilbyr fleksibel arbeidstidsordning og gode velferdsordninger. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner.   Kontaktperson Ketil Selven, rådgiver, tlf. 90756180 -  ketil@selvenconsult.no  - kan tilby konfidensiell kontakt også i forhold til kommunen i en innledende fase. Per Øivind Sundell, rådmann, tlf. 72428111, mobil 48595970,  per.sundell@rennebu.kommune.no   Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Rennebu kommune
28/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Vi søker Vi søker deg som er serviceinnstilt, fleksibel og kvalitetsbevisst som kan være med å videreutvikle våre løsninger. Hovedarbeidsområder Drift og vedlikehold av Microsoft klient og server Cisco-basert infrastruktur, nettverk og telefoni Vmware Citrix XenApp Sikkerhetsløsninger fra markedsledende leverandører  Ulike fagsystemer i kommunen Intern brukerstøtte Ønskede kvalifikasjoner Relevant IKT-utdanning fra universitet eller høgskole. Erfaring med IKT-drift. Kjennskap til Windows, både server og  klient, sikkerhet, nettverk og virtualisering. Gode samarbeidsevner, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/   Vi tilbyr En utfordrende og utviklende stilling Gode muligheter for faglig og personlig utvikling Deltagelse i samarbeidsarenaer God pensjons- og forsikringsordning Lønn etter avtale Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Per Ivar Wold Tittel: Personalrådgiver E-post:  per.ivar.wold@rennebu.kommune.no Mobil: 45007676 Arbeid: 72428118   Navn: Vegard Antonsen Tittel: IKT-rådgiver E-post:  Vegard.Antonsen@rennebu.kommune.no Mobil: 95060533 Arbeid: 72428115
Rennebu kommune